"we had" translation into Polish


Showing results for "we". "we had" is currently not in our dictionary.
EN

"we had" in Polish

volume_up
we {pron.}
PL

EN we
volume_up
{pronoun}

we
volume_up
my {pron.}
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
To my dzierżymy władzę ustawodawczą i my delegujemy owe uprawnienia Komisji.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
This I can imagine, as we had to too, we individual MEPs.
Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni.

Similar translations for "we had" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb

Context sentences for "we had" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
EnglishMadam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.
Pani Przewodnicząca! Dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, był problem w Irlandii.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishThe guy went up and started dickering, and 10 dollars later, we had four camels.
Nasi wytargowali cenę 10 dol. za 4 wierzchowce. ~~~ Obniżyły się dla nas, jak windy.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishIt is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
To w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
EnglishInstead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
Zamiast pragmatycznego poszukiwania rozwiązania mieliśmy zbyt sztywny rygor.
EnglishThe building where we were that afternoon had been closed and was now open.
Budynek, w którym byliśmy tego popołudnia, był zamknięty i teraz został otwarty.
EnglishMadam President, we have had a number of incidents like this over the years.
Pani Przewodnicząca! W ubiegłych latach doszło do wielu analogicznych incydentów.
EnglishWe did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.
Później zastanawialiśmy się w pewnej chwili, czy rzeczywiście postąpiliśmy słusznie.
EnglishWe had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
Niedawno mieliśmy problem w Madrycie, gdzie ludzie wyszli protestować na ulice.
EnglishWe have had the result of our study on our carbon footprint for two days now.
Od dwóch dni dysponujemy wynikiem badania dotyczącego naszego śladu węglowego.
EnglishIt was therefore a significant discharge and we have had to exact dialogue.
Dlatego też jest to ważne absolutorium i musieliśmy skonkretyzować nasz dialog.
EnglishWe have not had any discussion, so it was agreed that I should comment briefly.
Nie prowadziliśmy żadnej debaty, więc uzgodniliśmy, że wypowiem się krótko.
EnglishMr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Panie Przewodniczący! Przed szczytem w Kopenhadze mieliśmy ogromne oczekiwania.
EnglishWe had quite a good experience during the 2006 football World Cup in Germany.
Mamy dość dobre doświadczenia z pucharu świata w piłce nożnej w Niemczech w 2006 r.