"we had decided" translation into Polish

EN

"we had decided" in Polish

See the example sentences for the use of "we had decided" in context.

Context sentences for "we had decided" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd within a day, we had decided that maybe we could take a shortcut to finding the structure of DNA.
I w ciągu jednego dnia zdecydowaliśmy że może moglibyśmy zbadać strukturę DNA drogą na skróty.
EnglishWhen we decided to increase the budget line on research, we only got 50% of what we had decided we needed.
O ile zdecydowaliśmy się na zwiększenie linii budżetowej na badania, mamy tylko 50% tego, czego, jak zdecydowaliśmy, potrzebujemy.
EnglishIt would have been good if we had decided to exclude cardboard picture books from this directive - something, incidentally, that the whole committee was in favour of doing.
Postąpilibyśmy słusznie wykluczając w postanowieniach dyrektywy książki wykonane z tektury, a nawiasem mówiąc była za tym cała komisja.
EnglishWould this instrument not be a very important tool today in Baroness Ashton's hands, if she were in North Africa and could refer to the programme we had decided on?
Czyż instrument ten nie byłby dziś istotnym narzędziem w rękach pani baronessy Ashton, gdyby udała się ona do Północnej Afryki i mogła sięgnąć po przyjęty przez nas program?
EnglishIf we had decided to suspend the summit, we would have needed a unanimous decision from the European Council to resume, and in my opinion that would have been politically embarrassing.
Gdybyśmy postanowili zawiesić szczyt, musielibyśmy uzyskać od Rady Europejskiej jednomyślną decyzję o jego wznowieniu, a moim zdaniem, byłoby to politycznie żenujące.

Other dictionary words

English
  • we had decided

More translations in the English-Danish dictionary.