"we have a global" translation into Polish

EN

"we have a global" in Polish

See the example sentences for the use of "we have a global" in context.

Similar translations for "we have a global" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
a article
global adjective

Context sentences for "we have a global" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think that we have a global market and we need visible hands.
Uważam, że istnieje coś takiego jak rynek globalny i potrzebna nam jest "widoczna ręka”.
EnglishAnd so now of course we have this global problem in infectious diseases.
Stąd też nasz obecny światowy problem z chorobami zakaźnymi.
EnglishWe have no global governance.
EnglishI therefore think that we can only talk about a tax on financial transactions in the European Union if we have a global agreement in this matter.
Uważam zatem, że o podatku od transakcji finansowych w Unii Europejskiej możemy rozmawiać jedynie wtedy, gdy zawarte zostanie ogólnoświatowe porozumienie w tej kwestii.
EnglishI completely agree with you that we have a global problem, that we have one billion people starving, not being able to get what they need to eat every day.
Całkowicie się z państwem zgadzam, że mamy problem o wymiarze globalnym, mamy miliard głodujących ludzi, którzy nie mogą zdobyć potrzebnego na co dzień pożywienia.
EnglishCyanides are certainly toxic, but I am a chemist and I can tell you that we have a global problem: fewer than 18% of cyanides are used in mining.
Cyjanki są z pewnością toksyczne, ale jako chemik mogę państwu powiedzieć, że mamy problem globalny: mniej niż 18 % związków cyjanku jest wykorzystywane w przemyśle wydobywczym.
Other dictionary words
English
  • we have a global

Even more translations in the English-Vietnamese dictionary by bab.la.