"we have a lot" translation into Polish

EN

"we have a lot" in Polish

See the example sentences for the use of "we have a lot" in context.

Similar translations for "we have a lot" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
a article
lot noun
to lot verb

Context sentences for "we have a lot" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this connection, we have a lot of work to do, but also major opportunities.
W związku z tym mamy przed sobą wiele pracy, ale także olbrzymie możliwości.
EnglishKids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share.
Większość wiedzy dzieci czerpią od dorosłych, ale same też mają czym się podzielić.
EnglishWe have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.
Bawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.
EnglishSo we have a lot of very romantic ideas in our culture about individualism.
W naszej kulturze mamy wiele romantycznych założeń o indywidualizmie.
EnglishAs you also said, we have a lot to do and must work together on this.
Jak już państwo o tym wspomnieli, mamy dużo pracy i musimy pracować nad tym wspólnie.
EnglishWhen it comes down to it, we have a lot to gain from the Commission's proposal for a directive.
Skoro o tym mowa, możemy wiele zyskać z wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy.
EnglishWe have a lot to learn from other European countries in this respect.
Musimy się wiele nauczyć od innych krajów europejskich w tym temacie.
EnglishYou have rightly pointed out that we have a lot of problems to solve.
Słusznie wskazał Pan, że mamy do rozwiązania bardzo wiele problemów.
EnglishOf course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
Mamy oczywiście dużo rezolucji, jednak wyzwanie polega na tym, że musimy postępować zgodnie z nimi.
EnglishOn the distribution side, though, as a world, we have a lot of work to do.
Jednak jeśli chodzi o dystrybucję, świat ma dużo do zrobienia.
EnglishI agree with those who say today that we have a lot to do yet.
Zgadzam się z tymi, według których obecnie nadal mamy wiele do zrobienia.
EnglishWe have a lot of minerals that no one has even invested in or explored.
Mamy dużo surowców mineralnych, w które nigdy nie inwestowano, ani którymi się nie interesowano.
EnglishIn this sense we have a lot to learn from the Scandinavian countries.
W tej sprawie możemy się dużo nauczyć od krajów skandynawskich.
EnglishWe have a lot of catching up to do in these areas in particular.
Szczególnie w tych dziedzinach mamy sporo zaległości do nadrobienia.
EnglishAnd so I'm going to talk a little bit about that, keeping in mind that we have a lot on the program here.
Zamierzam dziś o tym trochę opowiedzieć, pamiętając, że mamy napięty program.
EnglishWe have a lot of work ahead of us, and I know I can count on Parliament.
Czeka nas wiele pracy i wiem, że możemy liczyć na Parlament.
EnglishWe have a lot to gain from cooperation with Russia in all areas.
Możemy wiele zyskać ze współpracy z Rosją we wszystkich obszarach.
EnglishObviously, we have a lot of work to do to educate adults about the dangers for children.
Naprawdę dużo przed nami pracy, by uświadomić dorosłym, jakie niebezpieczeństwa zagrażają ich dzieciom.
EnglishI would like to underline that we have a lot of winners all over the world and we support all of them.
Chciałbym podkreślić, że na całym świecie jest wielu laureatów i że popieramy ich wszystkich.
EnglishWe have a lot of cool celebrations that we're going to do.
Przed nami mnóstwo fajnych obchodów, które zamierzamy zorganizować.

Other dictionary words

English
  • we have a lot

In the English-Italian dictionary you will find more translations.