"we have a situation" translation into Polish

EN

"we have a situation" in Polish

See the example sentences for the use of "we have a situation" in context.

Similar translations for "we have a situation" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
a article
situation noun

Context sentences for "we have a situation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe had the Greek tragedy earlier on this year, and now we have the situation in Ireland.
Wcześniej w tym roku mieliśmy tragedię grecką, teraz mamy sytuację w Irlandii.
EnglishNow we have a situation where President Obama has, quite correctly, decided to do away with it.
Teraz natomiast mamy sytuację, gdzie prezydent Obama słusznie zdecydował o jego zamknięciu.
EnglishWe have a situation which must be improved - that is absolutely clear.
Jesteśmy w sytuacji, którą trzeba poprawić, jest to oczywiste.
EnglishWe have a situation where the country has some of the worst health statistics in the world.
Mamy sytuację, w której kraj ten ma jedne z najgorszych statystyk pod względem zdrowia na świecie.
EnglishAgain, we have a situation where our citizens can only look on and shake their heads.
Raz jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, w której nasi obywatele mogą jedynie przyglądać się i kręcić głowami.
EnglishBut today, we have a situation where we want to take vital organs out of beings and give them to other beings.
Ale dziś mamy sytuację, w której chcemy pobierać żywe organy od jednych i dawać je innym.
EnglishWhy do we have a situation in which prices generally only move in one direction, namely upwards?
Dlaczego mamy sytuację, gdzie ceny ogólnie zmieniają się wyłącznie w jednym kierunku, to znaczy w górę?
EnglishWe are now in the area of moving from the reports to the action, and we have a situation where we have two hard cases.
Obecnie przechodzimy od słów to czynów i musimy zmierzyć się z dwoma trudnymi sprawami.
EnglishWe have a situation where none of our ambassadors at the moment are present in Honduras.
Obecnie nie mamy w Hondurasie ambasadora.
EnglishI think we have a situation here. ~~~ Because if you think about it, 1,000 TEDTalks, that's over 1,000 ideas worth spreading.
Jeśli się zastanowić, 1000 wykładów TED, to ponad 1000 idei wartych szerzenia.
EnglishWe have a situation in the European Union where farmers are leaving the industry hand over fist in every Member State.
W każdym państwie Unii Europejskiej rolnicy masowo odchodzą z branży.
EnglishWe have a situation where energy prices are rising every day and we are dependent on imported energy.
Mamy sytuację, w której ceny energii rosną z dnia na dzień, podczas, gdy my jesteśmy zależni od energii importowanej.
EnglishAnd we have a situation today which is incredible.
EnglishHowever, we have a situation right now affecting the Southern countries and we need to implement Council Directive 2001/55/EC.
Mamy jednak już teraz sytuację, która dotknęła południowe kraje i musimy zastosować dyrektywę Rady 2001/55/WE.
EnglishWe have a situation where the parents do not know how to operate these new technologies or what their functions are.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której rodzice nie wiedzą jak posługiwać się tymi nowymi technologiami, ani jaką pełnią funkcję.
EnglishHowever, here we have a situation where the burden of recession is causing unpredictable effects with a major geopolitical impact.
Mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której ciężar recesji powoduje nieprzewidziane efekty i poważne skutki geopolityczne.
EnglishHowever, right now we have a situation in which the Member States had no intention of developing the plan that the Commission put forward.
Teraz jednak mamy sytuację, w której państwa członkowskie nie mają zamiaru rozszerzać przedstawionego przez Komisję planu.
EnglishSo now we have a situation where banks which provided credit too readily in the boom years are refusing to grant credit to small businesses.
Dlatego banki, które w latach dobrej koniunktury zbyt chętnie udzielały kredytów, teraz odmawiają ich małym przedsiębiorstwom.
EnglishAnd now, we have a situation in which the businesses in this mall are doing four times the turnover that they had projected.
A teraz doprowadziliśmy do sytuacji, w której biznesy prowadzące działalność na terenie takich galerii, mają obroty czterokrotnie wyższe od zakładanych.
EnglishLooking at Germany, we have a situation in which 70% of the economy consists of SMEs, and this is enabling us to provide appropriate numbers of jobs and training places.
W Niemczech na przykład 70 % przedsiębiorstw stanowią MŚP, co pozwala nam utrzymać odpowiednią ilość miejsc pracy i szkoleń.

Other dictionary words

English
  • we have a situation

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Thai-English dictionary.