"we have a tendency" translation into Polish

EN

"we have a tendency" in Polish

See the example sentences for the use of "we have a tendency" in context.

Similar translations for "we have a tendency" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
a article
tendency noun

Context sentences for "we have a tendency" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have this tendency to think that only solid, material things are really things at all.
Mamy tendencję do twierdzenia, że tylko solidne, materialne rzeczy istnieją naprawdę.
EnglishI know that, at times, we have a tendency to think that the conventions of the ILO are perhaps not for us.
Wiem, że czasami jesteśmy skłonni twierdzić, że konwencje MOP nie są dla nas.
EnglishTo the group chair, I would like to say that we have a tendency in Germany to want to decide everything in Europe.
Przewodniczącym grup chciałbym powiedzieć, że w Niemczech mamy tendencję do tego, by chcieć decydować o wszystkim w Europie.
EnglishLike, we have a tendency to see faces.
EnglishNow, an adult encountering a new situation -- when we encounter a new situation we have a tendency to want to categorize it just as quickly as we can, you know.
Dorosły człowiek, gdy napotyka coś nowego - gdy wchodzimy w nową sytuację, chcemy ją jak najszybciej skategoryzować.
EnglishWe have a tendency, here in the European Parliament, to react to specific events by calling immediately for the creation of a new institution or the establishment of a new position.
Tu, w Parlamencie Europejskim, mamy do czynienia z tendencją do reagowania na określone wydarzenia poprzez natychmiastowe wzywanie do utworzenia nowej instytucji lub stworzenie nowego stanowiska.

Other dictionary words

English
  • we have a tendency

Moreover, bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.