"we have been" translation into Polish

EN

"we have been" in Polish

See the example sentences for the use of "we have been" in context.

Similar translations for "we have been" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to be verb

Context sentences for "we have been" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishFor more than ten years, we have been calling for the industry to build clean cars.
Od ponad dziesięciu lat wzywamy ten przemysł do budowy ekologicznych samochodów.
EnglishSo we can actually say that we have been pushing the programme to its limits.
Dlatego możemy powiedzieć, że realizujemy program w najszerszym możliwym zakresie.
EnglishWe have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.
Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.
EnglishWe also, however, know that we have been able to find answers as the European Union.
Wiemy jednak również, że jako Unia Europejska potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi.
EnglishWe have been elected by this Parliament, so we have the right to express our opinion.
Zostaliśmy wybrani przez ten Parlament, a więc mamy prawo wyrażać swoją opinię.
EnglishThe same also applies to Sweden, of course, which we have been discussing here today.
To samo dotyczy oczywiście Szwecji, o której rozmawialiśmy dzisiaj w tym miejscu.
EnglishNow we have been allowed to have individual votes on an own-initiative report.
Teraz umożliwiono nam głosowanie indywidualne nad sprawozdaniem z inicjatywy własnej.
EnglishWe have been, and will remain, against a European asylum and immigration policy.
Jesteśmy oraz pozostaniemy przeciwnikami europejskiej polityki azylowej i imigracyjnej.
EnglishIs that the solution that we have been working towards all this time in these debates?
Czy to jest rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy podczas tych wszystkich dyskusji?
EnglishWe have been pleased to note since then the progress that country has made.
Od tego czasu mieliśmy przyjemność obserwować postępy, jakie czynił ten kraj.
EnglishThis is precisely part of the work we have been developing with Turkey over the years.
To właśnie część pracy, którą przez wiele lat wykonywaliśmy wspólnie z Turcją.
EnglishI must say that we have been very positively surprised by the responses we have got.
Muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni otrzymanymi odpowiedziami.
EnglishWe have been conducting this debate as part of the Green Paper on maritime policy.
Prowadzimy tę debatę w ramach Zielonej księgi w sprawie polityki morskiej.
EnglishWe have been encouraged to maintain our leadership in the field of climate change.
Zachęcono nas, abyśmy wciąż byli liderem w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi.
EnglishWe have been working on a European directive since 2001 without seeing any results.
Prace nad dyrektywą europejską trwają od 2001 roku i nie przynoszą żadnych rezultatów.
EnglishThis time, I think we have been too mild in our assessment of relations with Russia.
Tym razem jednak uważam, że nasze stosunki z Rosją oceniamy zbyt łagodnie.
EnglishWe have been discussing this issue for years and with no real progress.
Mówimy o tym już od lat, jednak postępów w naszych działaniach nadal nie widać.
EnglishWe have been elected to represent the people, not governments or institutions.
Zostaliśmy wybrani, aby reprezentować ludzi, a nie rządy czy instytucje.

Other dictionary words

English
  • we have been

In the English-Chinese dictionary you will find more translations.