"we have been able" translation into Polish

EN

"we have been able" in Polish

See the example sentences for the use of "we have been able" in context.

Similar translations for "we have been able" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to be verb
able adjective
to able verb

Context sentences for "we have been able" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe also, however, know that we have been able to find answers as the European Union.
Wiemy jednak również, że jako Unia Europejska potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi.
EnglishWe have been able to establish that the proposal we received is inadequate.
Byliśmy w stanie ustalić, że wniosek, jaki otrzymaliśmy, jest niestosowny.
EnglishIn these difficult times we have been able to deliver very good results together.
W tych trudnych czasach razem udało nam się osiągnąć dobre wyniki.
EnglishI am very pleased that we have been able to agree on a joint approach, at least until now.
Bardzo się cieszę, że zdołaliśmy, przynajmniej do tej pory, uzgodnić wspólne podejście.
EnglishIt is a compromise, but it is something that we have been able to agree upon.
Jest to kompromis, lecz jest to jednocześnie rozwiązanie, na które wszyscy mogliśmy się zgodzić.
EnglishRecently we have been able to observe far-reaching changes in the structure of the EU budget.
W ostatnim czasie możemy zaobserwować daleko idące zmiany w strukturze unijnego budżetu.
EnglishTogether, we have been able to find a balanced agreement to secure this EUR 1 billion.
Wspólnie udało nam się osiągnąć wyważone porozumienie służące zapewnieniu tego 1 miliarda euro.
EnglishBy working together we have been able to come up with what I believe is a good compromise.
Współpracując potrafiliśmy osiągnąć, jak sądzę, dobry kompromis.
EnglishWith the aid of flexibility, we have been able to fulfil new requests.
Dzięki elastyczności jesteśmy w stanie zaspokajać nowe żądania.
EnglishHow would we have been able to find the funds otherwise, given our tight budgetary constraints?
W jaki inny sposób moglibyśmy znaleźć środki, biorąc pod uwagę ścisłe ograniczenia budżetowe?
EnglishBy working together we have been able to come up with what I believe is a good compromise.
Dzięki naszej współpracy byliśmy w stanie znaleźć coś, co uważam za dobre kompromisowe rozwiązanie.
EnglishWe have been able to define convergences and identify some points for discussion.
Mogliśmy określić zbieżności i punkty do dyskusji.
EnglishFortunately we have been able to do something about this but, in my view, nowhere near enough.
Na szczęście udało nam się coś zrobić w tej sprawie, ale w mojej opinii zrobiliśmy o wiele za mało.
EnglishI will, of course, inform Parliament of this new timetable as soon as we have been able to draft it.
Oczywiście poinformuję Parlament o tym nowym harmonogramie, jak tylko zostanie on przygotowany.
EnglishRecently we have been able to see sportsmen from North Korea playing at the FIFA World Cup.
Ostatnio mogliśmy zobaczyć sportowców z Korei Północnej występujących na mistrzostwach świata w piłce nożnej.
EnglishI am therefore pleased that we have been able to agree on measures to tackle these things in particular.
Cieszę się zatem, że zdołaliśmy uzgodnić środki służące przede wszystkim rozwiązaniu tych problemów.
EnglishWe have been able to do the things that we need to do.
Byliśmy w stanie zrobić rzeczy, które potrzebowaliśmy zrobić.
EnglishI believe that we have been able to set something in motion here.
Uważam, że udało nam się nadać tej sprawie bieg.
EnglishHowever, we have been able to agree a great many things which were essential in the recent period.
Potrafiliśmy jednak dojść do porozumienia w wielu kwestiach, które w ostatnim okresie miały zasadnicze znaczenie.
EnglishThese are all issues that we have been able to touch on very quickly, but which we have laid on the table.
Wszystko to są sprawy, którymi byliśmy w stanie zająć się jedynie pobieżnie, ale które tu przedstawiliśmy.

Other dictionary words

English
  • we have been able

Even more translations in the Thai-English dictionary by bab.la.