"we have been having" translation into Polish

EN

"we have been having" in Polish

See the example sentences for the use of "we have been having" in context.

Similar translations for "we have been having" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to be verb
to have verb

Context sentences for "we have been having" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, the whole debate that we have been having for some time seems, to me, almost surreal.
Cała ta debata, którą prowadzimy już od jakiegoś czasu jest dla mnie surrealistyczna.
EnglishI would like to thank the Commissioner and everyone else for the discussion we have been having here.
Pragnę podziękować komisarzowi i wszystkim innym za dyskusję, którą odbyliśmy.
EnglishHitherto, my generation has built up enormous debts, as evinced by the currency problems we have been having.
Jak dotąd moje pokolenie doprowadziło do powstania olbrzymiego zadłużenia, czego dowodzą nasze problemy walutowe.
EnglishCommissioner, fellow Members, I am pleased that, today, we can sum up the discussion which we have been having in recent months.
Panie komisarzu, szanowni koledzy! Cieszę się, iż możemy dzisiaj podsumować dyskusję, którą prowadziliśmy przez ostatnie miesiące.
EnglishWe have been having an integrated discussion on the subject of energy policy and Mr Buzek has put forward some very constructive proposals as part of the SET-Plan.
Odbyliśmy dogłębną dyskusję na temat polityki energetycznej i pan Buzek zaproponował kilka bardzo konstruktywnych rozwiązań jako część planu STE.

Other dictionary words

English
  • we have been having

Search for more words in the Hindi-English dictionary.