"we have been working hard" translation into Polish

EN

"we have been working hard" in Polish

See the example sentences for the use of "we have been working hard" in context.

Similar translations for "we have been working hard" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to be verb
working adjective
to work verb
work noun
work adjective
Polish
hard adjective
hard adverb
Polish

Context sentences for "we have been working hard" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSince the start of the year, and since the earthquake, we have been working hard, but the work has not advanced as quickly as we hoped.
Od początku tego roku i od trzęsienia ziemi pracowaliśmy bardzo ciężko, ale nasze prace nie przyniosły postępów tak szybko, jak byśmy chcieli.
EnglishWe have been working hard to think through some of the practical details of how we can make the European External Action Service a real success.
Włożyliśmy wiele wysiłku w przemyślenie niektórych praktycznych szczegółów sposobu, w jaki możemy sprawić, by Europejska Służba Działań Zewnętrznych stała się prawdziwym sukcesem.
EnglishThe French presidency announced in July that this package would be their priority, and we have been working hard to deliver a deal together by the end of this year.
W lipcu prezydencja francuska ogłosiła, że pakiet ten będzie stanowił jej priorytet, więc ciężko pracowaliśmy, aby do końca tego roku osiągnąć wspólne porozumienie.
EnglishThe French Presidency has made it a priority, and together we have been working hard to deliver a good deal by the end of the year; what was a possibility is now becoming a probability.
Prezydencja francuska nadała jej priorytet i wspólnie pracujemy z wytężonym wysiłkiem, by osiągnąć dobre porozumienie przed końcem roku; to co było możliwe teraz staje się prawdopodobne.

Other dictionary words

English
  • we have been working hard

In the English-Italian dictionary you will find more translations.