"we have better" translation into Polish

EN

"we have better" in Polish

See the example sentences for the use of "we have better" in context.

Similar translations for "we have better" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
better adjective
better adverb
to better verb
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish

Context sentences for "we have better" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome people say this is because we have better diagnosis, and more people are being found out.
Niektórzy mówią, że powodem jest lepsza diagnostyka, dociera się do większej liczby ludzi.
EnglishAnd we have better-than-surgery results in breasts.
Mamy efekty lepsze niż w przypadku leczenia operacyjnego piersi.
EnglishOne of them is we have better reporting.
Jednym z nich jest lepszy dostęp do informacji.
EnglishHow do we get to a position where, in future, we have better, climate-friendly public transport systems?
W jaki sposób możemy doprowadzić do takiej sytuacji, aby w przyszłości dysponować lepszymi, przyjaznymi dla klimatu systemami transportu publicznego?
Englishor "How could we have better prepared for that?"
Czy przyjrzeliście się arabskim powstaniom myśląc: "Jak mogliśmy to przewidzieć?", ~~~ albo: "Jak mogliśmy lepiej się na to przygotować?"
English50 percent of our country that we own, have all legal jurisdiction, have all rights to do whatever we want, lies beneath the sea and we have better maps of Mars than that 50 percent. ~~~ Why?
50% naszego kraju, z pełną jurysdykcją, z wszelkimi prawami, do dyspozycji, leży pod wodą, a mamy lepsze mapy Marsa niż tych 50%! Czemu?

Other dictionary words

English
  • we have better

Search for more words in the English-Romanian dictionary.