"we have conducted" translation into Polish

EN

"we have conducted" in Polish

See the example sentences for the use of "we have conducted" in context.

Similar translations for "we have conducted" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to conduct verb
conduct noun

Context sentences for "we have conducted" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Uważam, że realizowaliśmy, i będziemy nadal realizować, mądrą politykę.
EnglishWe have conducted a risky budgetary policy using budgetary deficits to stimulate the economy.
Zastosowaliśmy ryzykowną politykę budżetową, wykorzystując deficyty budżetowe do ożywienia gospodarki.
EnglishThis can be attributed to the way in which we have conducted ourselves in this country.
Dzieje się tak dzięki naszym działaniom w tym kraju.
EnglishAnd let's start with this time machine, the Line Islands, where we have conducted a series of National Geographic expeditions.
Zaczniemy od wysp Line, na które wyprawialiśmy się z National Geographic.
EnglishWe have conducted an intelligent monetary policy.
Prowadziliśmy inteligentną politykę walutową.
English. - Mr President, I should like to thank everyone for the helpful and constructive way that we have conducted this debate today.
sprawozdawczyni - Panie Przewodniczący! Chciałabym wszystkim podziękować za pomoc i konstruktywną postawę, które pomogły w przeprowadzeniu dzisiejszej debaty.

Other dictionary words

English
  • we have conducted

More translations in the English-Indonesian dictionary.