"we have done everything" translation into Polish

EN

"we have done everything" in Polish

See the example sentences for the use of "we have done everything" in context.

Similar translations for "we have done everything" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
done adjective
Polish
done
to do verb
everything pronoun
Polish

Context sentences for "we have done everything" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs far as the measures relating to the first of these goals are concerned, we have done everything that could be done.
Jeśli chodzi o środki odnoszące się do pierwszego z tych celów, zrobiliśmy wszystko, co można było uczynić.
EnglishBecause without giving a fair assessment of the past, we cannot be certain that we have done everything possible to prevent it from being repeated.
Ponieważ bez uczciwej oceny przeszłości nie możemy być pewni, że uczyniliśmy wszystko, co tylko możliwe, aby zapobiec jej powtórzeniu.
EnglishI do not know if we have done everything too well or if we could have done something more, but I do want to clear up any doubts that may have arisen.
Nie wiem, czy zrobiliśmy wszystko aż nadto dobrze lub czy może mogliśmy uczynić więcej, lecz chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogłyby się pojawić.
EnglishWe have done everything possible so that an agreement can be reached, and naturally I would like once more to thank the Commission for its help, as well as the Council.
Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by umożliwić osiągnięcie porozumienia, i oczywiście pragnę raz jeszcze podziękować Komisji i Radzie za udzielenie nam wsparcia.

Other dictionary words

English
  • we have done everything

Translations into more languages in the bab.la English-Romanian dictionary.