"we have embarked" translation into Polish

EN

"we have embarked" in Polish

See the example sentences for the use of "we have embarked" in context.

Similar translations for "we have embarked" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to embark verb

Context sentences for "we have embarked" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I would like to set out my basic objections to the route upon which we have embarked.
Chciałbym jednak przedstawić moje podstawowe zastrzeżenia co do kursu jaki obraliśmy.
EnglishWe have embarked upon the wrong course.
EnglishThe next step is what the Commission is proposing, boldly continuing along the path we have embarked on, because the job is not yet finished.
Kolejnym krokiem proponowanym przez Komisję jest śmiałe podążanie drogą, którą wybraliśmy, ponieważ praca jeszcze nie została zakończona.
EnglishFirstly, there is the economic and financial crisis, which requires us to continue the systematic coordinated action that we have embarked on.
Po pierwsze panuje kryzys gospodarczy i finansowy, co wymaga, byśmy kontynuowali podjęte przez nas systematyczne skoordynowane działania.
EnglishAs with any accession so far, it is to be expected that this will not always be an easy task, but we trust that we have embarked with Iceland on a successful journey.
Jak w przypadku każdego dotychczasowego przystąpienia, należy oczekiwać, że nie zawsze będzie to łatwe zadanie, lecz ufamy, iż wyruszamy wraz z Islandią w udaną podróż.
EnglishWe have embarked upon a campaign which is also a great challenge, but I am convinced that if we take concerted action we shall make this initiative a success.
Zapoczątkowaliśmy kampanię, która również stanowi wielkie wyzwanie, ale jestem przekonany, że jeżeli podejmiemy skoordynowane działania, to inicjatywa nasza zostanie uwieńczona sukcesem.

Other dictionary words

English
  • we have embarked

In the Swahili-English dictionary you will find more translations.