"we have encountered" translation into Polish

EN

"we have encountered" in Polish

See the example sentences for the use of "we have encountered" in context.

Similar translations for "we have encountered" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
encountered adjective
to encounter verb

Context sentences for "we have encountered" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDespite the difficulties we have encountered, I am pleased with the results we have achieved.
Mimo trudności, jakie napotkaliśmy, jestem zadowolony z osiągniętych wyników.
EnglishEven on this, however, we have encountered certain areas of difficulty.
Ale nawet w tym względzie natrafiliśmy na pewne kłopotliwe aspekty.
EnglishThe European Council has not changed the agenda despite the fact that we have encountered this deadlock in ratification because of the referendum in Ireland.
Rada Europejska nie zmieniła porządku dziennego, pomimo impasu w ratyfikacji spowodowanego referendum w Irlandii.
EnglishLadies and gentlemen, it is an understatement to say that we have encountered and are still facing an unprecedented financial crisis that is not over yet.
Panie i panowie! Nie wystarczy powiedzieć, że dotknął nas i nadal dotyka bezprecedensowy kryzys finansowy, który jeszcze nie minął.
EnglishWe have encountered the following problems: the three fundamental issues that we discussed with the Commission were transparency, resources and the length of procedures.
Napotkaliśmy na następujące problemy: trzy podstawowe kwestie, które omawialiśmy z Komisją Europejską to przejrzystość, środki i czas trwania procedur.

Other dictionary words

English
  • we have encountered

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.