"we have everything" translation into Polish

EN

"we have everything" in Polish

See the example sentences for the use of "we have everything" in context.

Similar translations for "we have everything" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
everything pronoun
Polish

Context sentences for "we have everything" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we have everything to do on this and it is all beneficial.
Mamy zatem wiele do zrobienia w tym obszarze i wszystkie te działania są korzystne.
EnglishWe have everything on our screens.
EnglishWe have everything that we need; all we need is faith and stubborn will, faith in our role and the will to fight against the tyranny of stupidity and temper.
Mamy wszystko, czego potrzebujemy; wszystko, czego potrzebujemy to wiara i uparta wola, wiara w rolę, jaką mamy do odegrania, i wola walki z tyranią głupoty i gniewu.
EnglishIn my own area, for example, we have everything from information on how to register to vote to finding accommodation available in Polish and a range of other languages.
Przykładowo, w mojej okolicy mamy wszystko- od informacji dotyczących tego, jak zarejestrować się jako wyborca, po znalezienie zakwaterowania - po polsku i w kilku innych językach obcych.
EnglishI have every confidence that the new Presidency will encourage us in this and we have everything to gain in winning the trust of our citizens ahead of the 2009 European elections.
Jestem przekonany, że nowa prezydencja będzie nas do tego zachęcać. Posiadamy pełne możliwości, by zaskarbić sobie zaufanie naszych obywateli przed wyborami europejskimi w 2009 r.
EnglishWhen we deal with innovation here, we have committees, we have strategy documents, we have votes, we have everything but innovation, unless you consider more paper creation to be innovation.
Kiedy tu zajmujemy się innowacjami, to mamy do tego komisje, dokumenty strategiczne, głosowania, czyli wszystko prócz samych innowacji - chyba że za innowację uznać mnożenie papierów.

Other dictionary words

English
  • we have everything

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.