"we have gone" translation into Polish

EN

"we have gone" in Polish

See the example sentences for the use of "we have gone" in context.

Context sentences for "we have gone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI may be wrong, but I think we have gone directly on to the Committee of the Regions.
Być może się mylę, ale wydaje mi się, że przeszliśmy od razu do Komitetu Regionów.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Zapewniam Panią, Pani Sargentini, że przekroczyliśmy czas przewidziany na debatę o 45 minut.
EnglishSome say that we have gone too far, others that we have not gone far enough.
Niektórzy mówią, że poszliśmy za daleko, a inni, że zrobiliśmy za mało.
EnglishWe have gone in for life support rather than focussing on structural changes.
Zamiast skupić się na zmianach strukturalnych, zdaliśmy się raczej na dożywotnie wsparcie.
EnglishSome people will think that we have gone too far and others that we have not gone far enough.
Niektórzy uznają, że posunęliśmy się za daleko, a inni - że niedostatecznie daleko.
EnglishWe have to stop now, because we have gone well beyond thirty minutes.
Musimy teraz przerwać, ponieważ znacznie przekroczyliśmy czas 30 minut.
EnglishWe have gone through a period of enormous desire for consumption.
Przeszliśmy okres olbrzymiego pragnienia konsumpcji.
EnglishAt times we have gone further than the Commission.
W niektórych przypadkach posunęliśmy się dalej niż Komisja.
EnglishIn France, we have gone from having 480 000 milk producers in 1984 to having fewer than 88 000 today.
W 1984 roku we Francji mieliśmy 480 tysięcy producentów mleka, natomiast dzisiaj mamy ich niespełna 88 tysięcy.
EnglishFinally, we have gone into those sensitive areas of securitisation and credit rating agencies.
Na zakończenie docieramy do szczególnie drażliwych obszarów związanych z sekurytyzacją i działalnością agencji ratingowych.
EnglishIt beggars belief that we have gone into this bizarre system just because it is a kind of vanity cause for us.
Przechodzi ludzkie pojęcie, że zdecydowaliśmy się na ten dziwaczny system jedynie z powodu naszej próżności.
EnglishWe have gone through the stages of simulation, design, computing, preparing the construction of the first prototype.
Przeszliśmy etapy symulacji, projektowania, obliczeń -- na drodze do przygotowania pierwszego projektu.
English- Madam President, I think our constituents would be interested to see how far we have gone in these fields.
Pani przewodnicząca! Myślę, że nasi wyborcy byliby zainteresowani tym, jak daleko posunęliśmy się w tych dziedzinach.
EnglishIf ever there was a time to revive the idea of a Europe of the railways, it is today, with the crisis that we have gone through.
Jeżeli kiedykolwiek mamy powrócić do pomysłu Europy kolei, to zróbmy to dziś, po kryzysie, który przeszliśmy.
EnglishWe have gone further: we have formed a relationship with the University of Technology, Jamaica, where I now have an appointment.
Poszliśmy dalej: nawiązaliśmy kontakt z Uniwersytetem Technologicznym na Jamajce. ~~~ gdzie obecnie wykładam.
EnglishSome people think that we should go further; others think we have gone too far and should perhaps take a step back.
Niektórzy uważają, że powinniśmy pójść dalej; inni, że już posunęliśmy się za daleko i zapewne powinniśmy wykonać krok wstecz.
EnglishWe have gone back to square one.
EnglishWe have gone down the wrong road here.
EnglishShould we have gone further?
EnglishCould we have gone further?

Other dictionary words

English
  • we have gone

Moreover, bab.la provides the German-English dictionary for more translations.