"we have ignored" translation into Polish

EN

"we have ignored" in Polish

See the example sentences for the use of "we have ignored" in context.

Similar translations for "we have ignored" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to ignore verb

Context sentences for "we have ignored" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn opening up energy markets, however, we have ignored the issues of market transparency and comprehensiveness.
Jednak otwierając rynki energii pominęliśmy kwestię przejrzystości i kompleksowości rynku.
EnglishUnfortunately, we have again over-egged the pudding in the resolution tabled before us and, in particular, we have ignored the principle of subsidiarity.
Niestety, znowu przedobrzyliśmy z obecną rezolucją i w szczególny sposób zignorowaliśmy zasadę pomocniczości.
EnglishWe have ignored the preliminary warning signs out of a misconceived tolerance and refused to accept what was an explosive momentum.
Wskutek źle pojmowanej tolerancji ignorowaliśmy wstępne sygnały ostrzegawcze i nie chcieliśmy przyjąć do wiadomości nadchodzącej burzy.
EnglishWe, in the European Union, are those people, because the European inclination of Georgia and its people is a fact that we have ignored.
Tymi ludźmi jesteśmy my w Unii Europejskiej, ponieważ europejskie upodobania Gruzji i obywateli gruzińskich to fakt, który zignorowaliśmy.
EnglishWe are still dealing with the legacy of colonial rule, in both the colonised and colonising states, but we have ignored the possibility that this tragedy might occur again.
Nadal nie możemy sobie poradzić z dziedzictwem kolonializmu, ani w krajach kolonizatorskich, ani kolonizowanych, ale nie pomyśleliśmy, że ta tragedia mogłaby się znowu wydarzyć.

Other dictionary words

English
  • we have ignored

In the Czech-English dictionary you will find more translations.