"we have in place" translation into Polish

EN

"we have in place" in Polish

See the example sentences for the use of "we have in place" in context.

Context sentences for "we have in place" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, renewables, which is something we have in place with the directive.
Po pierwsze - kwestia energii odnawialnej, którą zajęliśmy się w odpowiedniej dyrektywie.
EnglishThis means that we have to place a great deal of emphasis on their quality.
Oznacza to, że musimy położyć duży nacisk na ich jakość.
EnglishWe all need to get together and, where necessary, supplement the strict provisions that we have in place.
Wszyscy musimy połączyć siły i - o ile to konieczne - uzupełnić obowiązujące, restrykcyjne przepisy.
EnglishThe truth is that the legislation that we have in place is really only in effect for about two years.
Tak naprawdę obecne akty prawne obowiązują dopiero od około dwóch lat. Wiem, że Irlandia miała w tym swój udział.
EnglishAs you mentioned, I am a co-chair of this working group that we have in place.
Na zakończenie powiem następującą rzecz: tak jak wspomniano współprzewodniczę tej grupie, która została powołana.
EnglishBut I still want to solve the same problem, and I believe the mechanisms we have in place in this agreement do precisely that.
Nadal jednak chcę rozwiązać ten sam problem i uważam, że mechanizmy zawarte w przedmiotowej umowie dokładnie temu służą.
EnglishThe TDI system that we have in place is not perfect, but it is the one which works best compared with others around the world.
Obecnie funkcjonujący system instrumentów ochrony handlu nie jest idealny, ale jest najlepiej funkcjonującym na świecie w porównaniu z innymi.
EnglishTomorrow, I will be in Berlin to participate in a coordination meeting between the food safety sector and the health sector, together with the experts we have in place there.
Rolnictwa. Jutro jadę do Berlina, aby wziąć udział w posiedzeniu z udziałem sektora bezpieczeństwa żywności i zdrowia oraz ekspertów, których tam oddelegowaliśmy.
EnglishResettlement could also play a role in the long run when we are tackling the situation in North Africa, but there are also other instruments we have in place which are not being used.
Przesiedlenia mogłyby również sprawdzić się na dłuższą metę podczas opanowywania sytuacji w Północnej Afryce, lecz są też inne instrumenty, które nie zostały użyte.

Other dictionary words

English
  • we have in place

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.