"we have left" translation into Polish

EN

"we have left" in Polish

See the example sentences for the use of "we have left" in context.

Context sentences for "we have left" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
I począł Piotr mówić do niego: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.
EnglishBut curiously, Redwood rainforests, the fragments that we have left, to this day remain under-explored.
Mimo wszystko do dziś te lasy pozostają niezbadane. ~~~ Bardzo trudno się po nich poruszać.
EnglishAnd Peter said, Lo, we have left our own, and followed thee.
I rzekł Piotr: Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą.
EnglishLet us try, in the time we have left, to make use of these means in the most effective way possible.
W czasie, który nam pozostał, spróbujmy skorzystać z tych środków w możliwie jak najskuteczniejszy sposób.
EnglishThen answered Peter and said unto him, Lo, we have left all, and followed thee; what then shall we have?
Tedy odpowiadając Piotr, rzekł mu: Otośmy my opuścili wszystko, i poszliśmy za tobą; cóż nam tedy za to będzie?
EnglishBut the human innovation, the human problem still remains, and that's a great frontier that we have left.
Ale pozostał nam problem związany z ludźmi.
EnglishAll we have left is wishful thinking.
EnglishIt is also unfortunate that we have left it to Member States to decide whether or not to set up initiatives online.
Niedobrze stało się również, że decyzję o tym, czy inicjatywy będą organizowane w Internecie, pozostawiono państwom członkowskim.
EnglishWe have left them on their own.
EnglishIt is that you are carrying on wilfully, worsening our situation, wantonly spending what little we have left.
Chodzi o to, że nadal pan z premedytacją kontynuuje swoje działania, pogarszając naszą sytuację, bez skrupułów wydając tą niewielką pulę środków, jakie nam jeszcze zostały.
EnglishBut what this agreement does not remove, indeed it reinforces them, are the many reasons to be critical of this budget that we have left out here.
Ale to porozumienie nie usuwa, a wręcz wzmacnia wiele powodów, dla których należy krytycznie odnosić się do tego budżetu, a które pozostały nierozwiązane.
EnglishWe should have been much more rigorous in setting priorities, but what is most worrying of all in this context is the fact that we have left the setting of priorities to the Council.
Powinniśmy byli bardziej rygorystycznie podejść do ustalania priorytetów, ale w obecnym kontekście najbardziej niepokojące jest to, że zadanie ustalenia priorytetów pozostawiliśmy Radzie.

Other dictionary words

English
  • we have left

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Romanian dictionary.