"we have looked" translation into Polish

EN

"we have looked" in Polish

See the example sentences for the use of "we have looked" in context.

Similar translations for "we have looked" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to look verb
look noun
look
Polish
look interjection
Polish

Context sentences for "we have looked" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe third priority we have looked at is the business environment.
Trzecim priorytetem, któremu się przyglądaliśmy, jest środowisko biznesowe.
EnglishThere are other crossings we have looked at, but that is the one where we can make a specific contribution right now.
Oglądaliśmy też inne przejścia graniczne, ale temu jednemu możemy obecnie coś konkretnego ofiarować.
EnglishCommissioner, I should like us to be able to stand before our taxpayers and say, 'We have looked into this matter, too'.
Chciałbym, abyśmy byli w stanie stanąć przed naszymi podatnikami i powiedzieć "przeanalizowaliśmy także tę kwestię”.
EnglishWe have looked at the safety features.
EnglishTogether we have looked at solutions, and the Council, as you know, has now agreed to take a decision on the number of Commissioners.
Wspólnie szukaliśmy rozwiązań, a Rada, jak państwo wiecie, właśnie uzgodniła podjęcie decyzji w sprawie liczby komisarzy.
EnglishWe have looked at this in detail in the Constitutional Committee, and the committee's opinions were fairly evenly divided.
Przyjrzeliśmy się tej sprawie szczegółowo w ramach Komisji Spraw Konstytucyjnych, w której opinie były podzielone dosyć równomiernie.
EnglishWe have looked into the technicalities.
EnglishWe have looked into it.
EnglishWe welcomed that at the time, a few months ago, and we have looked forward eagerly to the proposals from the Commission that we were promised.
Wtedy, kilka miesięcy temu, przyjęliśmy to radością, niecierpliwie oczekując przedstawienia przez Komisję Europejską propozycji, które nam obiecano.
EnglishHowever, the war was partly our own failure: for 14 years, we have been overcautious; we have looked on in silence as the provocations in the separatist regions escalated.
Niemniej jednak wojna była po części naszym niepowodzeniem: przez 14 lat byliśmy nazbyt ostrożni; przyglądaliśmy się w milczeniu, jak w separatystycznych regionach nasilały się prowokacje.
EnglishWe have looked carefully at the European Parliament declaration of 23 June 2010, and I would be interested to know about the honourable Member's proposal for an early warning system.
Dokładnie przeanalizowaliśmy deklarację Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. i chciałbym zapoznać się z wnioskiem Pana Posła dotyczącym systemu wczesnego ostrzegania.

Other dictionary words

English
  • we have looked

Even more translations in the English-Swedish dictionary by bab.la.