"we have met" translation into Polish

EN

"we have met" in Polish

See the example sentences for the use of "we have met" in context.

Context sentences for "we have met" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn our discussions we have met lawyers' organisations.
W trakcie naszych dyskusji spotykaliśmy się z organizacjami prawników.
EnglishTherefore, I believe that we have met all the requirements.
Sądzę zatem, że udało nam się spełnić wszystkie wymogi.
EnglishI am interested in seeing whether we have met those targets.
Chciałbym się dowiedzieć, czy osiągnęliśmy te cele.
EnglishWe have met this evening to discuss the Commission's proposal to help Pakistan in the aftermath of the flooding.
Spotykamy się dzisiejszego wieczoru w celu rozważenia propozycji Komisji mającej na celu pomoc Pakistanowi w przeciwdziałaniu skutkom powodzi.

Other dictionary words

English
  • we have met

In the English-French dictionary you will find more translations.