"we have neither" translation into Polish

EN

"we have neither" in Polish

See the example sentences for the use of "we have neither" in context.

Similar translations for "we have neither" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
neither conjunction
Polish
neither pronoun

Context sentences for "we have neither" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUntil this day we have neither been to eastern Germany nor to Berlin.
Po dziś dzień nie wybraliśmy się jeszcze do wschodnich Niemiec, nigdy też nie byliśmy w Berlinie.
EnglishNo, ladies and gentlemen, we have neither held a debate nor reached a solution on this issue.
Nie, panie i panowie, ani nie odbyliśmy debaty, ani nie wypracowaliśmy rozwiązania w tym względzie.
EnglishWe have neither the intention nor the resources for that.
Nie mamy ani takiego zamiaru, ani środków na to.
EnglishToday we have neither.
Obecnie nie gwarantujemy ani jednego ani drugiego.
EnglishAfter having partially dismantled the intervention tools, we have neither the right nor the legitimacy to dismantle today the production tools that we will need in the short term.
Po częściowym wycofaniu narzędzi interwencyjnych nie mamy ani prawa, ani legitymacji do wycofywania narzędzi produkcji, których będziemy potrzebować w perspektywie krótkoterminowej.
EnglishWith this strategy, we have neither defined a new direction for the development of the European Union nor have we provided answers to the questions relating to instruments that do not work.
Za pomocą tej strategii ani nie ustaliliśmy nowego kierunku rozwoju Unii Europejskiej, ani nie udzieliliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące instrumentów, które się nie sprawdziły.

Other dictionary words

English
  • we have neither

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.