"we have nothing" translation into Polish

EN

"we have nothing" in Polish

See the example sentences for the use of "we have nothing" in context.

Similar translations for "we have nothing" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
nothing noun
nothing adverb
Polish
nothing pronoun
Polish

Context sentences for "we have nothing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe may have the capabilities, but if we do not have political will we have nothing.
Możemy mieć zasoby, ale bez woli politycznej nie osiągniemy niczego.
EnglishAs regards the questions to the Commission, we have nothing to add; they have been tabled.
Nie mamy nic do dodania w kwestii pytań do Komisji. Zostały one odroczone.
EnglishWe have nothing in hand that is concrete; we have merely ended up with a promise unto a promise.
Nie dysponujemy niczym konkretnym; dano nam zaledwie obietnicę co do obietnicy.
EnglishRegarding the Mediterranean, today we have nothing to say.
Co się tyczy Morza Śródziemnego, dziś nie mamy nic do powiedzenia.
EnglishWe have nothing to be ashamed of; we have to work with the institutional context that is ours.
Nie mamy żadnych powodów do wstydu; musimy działać w ramach naszych własnych struktur instytucjonalnych.
EnglishOn the contrary, we have nothing but praise for the prompt and positive use of the funds in the LIFE programme.
Komisji udało się wydać dodatkowe przyznane przez nas środki i uczynić to w pożyteczny sposób.
EnglishOf course, we have nothing against research and increased knowledge of fisheries and related sectors.
Oczywiście nie mamy nic przeciwko badaniom i zwiększeniu wiedzy na temat sektora rybołówstwa i sektorów pokrewnych.
EnglishI mean, we have nothing to worry about with him.
Nie mamy się o co martwić, jeśli o niego chodzi.
EnglishThese are in Hong Kong; we have nothing like that here.
EnglishThen we have nothing to fear from our competitors, and we European farmers will stand our ground against this competition.
Wtedy nie będziemy musieli obawiać się konkurencji z zewnątrz, a rolnicy europejscy nie ustąpią pola swoim konkurentom.
EnglishUltimately, we have nothing to show for it.
Koniec końców nic z tego nie wyszło.
EnglishIf we feel it now and think it through, we will realize we have nothing to fear but fear itself.
Musimy więc zareagować, póki jeszcze można coś zmienić, ponieważ jeśli będziemy czekać do wybuchu kryzysu, możliwe, że spanikujemy i ukryjemy się.
EnglishThe other thing about modern society and why it causes this anxiety is that we have nothing at its center that is non-human.
Inną cechą współczesnego społeczeństwa które powoduje lęk jest fakt, że w jego centrum nie znajduje się nic ponad ludzkiego.
EnglishThe fact that we have nothing, not one single proposal, for how things should be in the future, disturbs us.
Fakt, że nie dysponujemy niczym, nawet jedną propozycją opisującą sposób, w jaki sytuacja miałaby wyglądać w przyszłości, jest dla nas niepokojący.
EnglishWe have nothing against Ukraine.
EnglishWe have nothing to be proud of.
EnglishWe have nothing to be ashamed of.
EnglishWe have nothing to lose.
EnglishIf anything goes wrong, the finger is pointed at us, yet we have nothing at all to do with it; not even the Commission has had anything to do with it.
Jeżeli coś pójdzie nie tak, to nas będą wytykać palcem, chociaż nie mamy z tym nic wspólnego. Nawet Komisja nie ma z tym nic wspólnego.
EnglishThe agreement is inadequate, but we have nothing else at present and I am therefore pleased that we have adopted it so clearly today.
Przedmiotowa umowa jest niewystarczająca, ale obecnie nie mamy niczego innego i dlatego jestem zadowolona, że przyjęliśmy dziś tę umowę tak dużą większością.

Other dictionary words

English
  • we have nothing

Moreover, bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.