"we have now" translation into Polish

EN

"we have now" in Polish

See the example sentences for the use of "we have now" in context.

Similar translations for "we have now" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
now adverb

Context sentences for "we have now" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat means that we have now more food available than ever before in human history.
Obecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Ponadto musimy obecnie pomyśleć o długofalowej wizji europejskiego nadzoru.
EnglishWe have now been informed that one party in Russia has been denied registration.
Teraz poinformowano nas, że jednej z partii w Rosji odmówiono rejestracji.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have now heard a great deal.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Usłyszeliśmy już bardzo wiele.
EnglishWe have now gone over by more than the amount of time we were late by when we started.
Minęło teraz więcej czasu niż wtedy, kiedy spóźniliśmy się z rozpoczęciem debaty.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Wydaje mi się, że naprawiliśmy obecnie to zło i nadrobiliśmy stracony czas.
EnglishThis certainly does not mean that we have now done the job in terms of policy.
Nie oznacza to z pewnością, że wykonaliśmy naszą pracę w kwestii polityki.
EnglishWe have now lived with 1,000 elderly households in 20 countries over the last 10 years.
Mieszkamy w 1000 gospodarstw domowych starszych osób w 20 krajach od ponad 10 lat.
EnglishI welcome the fact that we have now given this issue a European platform.
Z radością przyjmuję, że postawiliśmy teraz tę kwestię na forum europejskim.
EnglishWe have now once again put forward our most important requests as amendments in plenary.
Ponownie przedkładamy nasze najważniejsze wnioski jako poprawki na sesji plenarnej.
EnglishWell, we have now the fifth-largest economy in the world in purchasing power parity terms.
Mamy teraz piątą największą gospodarkę świata pod względem parytetu siły nabywczej.
EnglishWe have now reached a stage further than during the previous urgent debates.
Obecnie jesteśmy już krok dalej, niż podczas poprzednich pilnych debat.
EnglishWe have now had many meetings with the Commission to get reassurance on this.
Odbyliśmy szereg spotkań z udziałem Komisji, aby uzyskać w tej sprawie stosowne zapewnienia.
EnglishWe have now obtained a mandate from the Council, but negotiations will be necessary in Cancún.
Otrzymaliśmy wprawdzie mandat od Rady, ale w Cancún potrzebne będą negocjacje.
EnglishI think this is something we have now achieved, and it is a good thing.
Uważam, że możemy to uznać za nasze osiągnięcie, które jest korzystne.
EnglishWe have now managed for the first time to enshrine this in a UN document.
Obecnie po raz pierwszy udało się nam zapisać to w dokumencie ONZ.
EnglishHowever, we have now taken an important step forwards and we need to push on even further.
Teraz jednak uczyniliśmy istotny krok naprzód i musimy działać dalej.
EnglishWe have now reached the second stage in the process of reducing roaming fees for voice telephony.
Osiągnęliśmy drugi etap procesu obniżania cen roamingu w telefonii głosowej.
EnglishWe have now gone through a global financial meltdown and it is continuing to cause us problems.
Przeszliśmy właśnie przez globalny krach finansowy i nadal przysparza on nam problemów.
EnglishWe have now had to add to this the social protection of the vulnerable in our society.
Do tych wytycznych musimy teraz dodać ochronę socjalną najsłabszych osób w naszym społeczeństwie.

Other dictionary words

English
  • we have now

Search for more words in the English-Spanish dictionary.