"we have opened" translation into Polish

EN

"we have opened" in Polish

See the example sentences for the use of "we have opened" in context.

Context sentences for "we have opened" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt least, we have made some important steps, and thereby we have opened up the market.
Przynajmniej podjęliśmy kilka ważnych kroków i dzięki temu otworzyliśmy rynek.
EnglishWe have opened our internal borders, but we do not yet have a common policy on immigration.
Otworzyliśmy nasze granice wewnętrzne, ale nie mamy wspólnej polityki imigracyjnej.
EnglishWe have opened the first job centre in Bamako, the capital of Mali, with European funding.
Otworzyliśmy pierwszy ośrodek zatrudnienia w Bamako, stolicy Mali, przy pomocy funduszy europejskich.
EnglishWe have opened the door for e-money only a bit wider.
Otworzyliśmy drzwi dla pieniądza elektronicznego tylko trochę szerzej.
EnglishSo we are very happy that we have opened many websites which tremendously improve the transparency of our activities.
Dlatego bardzo cieszymy się z uruchomienia szeregu stron internetowych, które ogromnie poprawiają przejrzystość naszej działalności.
EnglishWe must continue, but we believe that this evening with the Sterckx report we have opened up a promising avenue for progress.
Musimy kontynuować te prace, ale uważam, że dzisiaj wieczorem za pomocą sprawozdania posła Sterckxa wkroczyliśmy na obiecującą drogę postępu.
EnglishOverall we have opened and provisionally closed two chapters: Chapter 25 - Science and Research and Chapter 26 - Education and Culture.
Ogółem, otworzyliśmy i tymczasowo zamknęliśmy dwa rozdziały: rozdział 25 - Nauka i badania - oraz rozdział 26 - Edukacja i kultura.

Other dictionary words

English
  • we have opened

Translations into more languages in the bab.la English-Norwegian dictionary.