"we have paid" translation into Polish

EN

"we have paid" in Polish

See the example sentences for the use of "we have paid" in context.

Context sentences for "we have paid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we must also ask what price we have paid to achieve this.
Musimy jednakże zapytać, jaką cenę przyszło nam za to zapłacić.
EnglishThe price we have paid was actually that we have undermined our values and let pragmatism triumph over values.
Tą ceną było w rzeczywistości osłabienie naszych wartości oraz zwycięstwo pragmatyzmu.
EnglishIt is extremely important that we have paid a high price for the Treaty of Lisbon.
Zapłaciliśmy wysoką cenę za traktat lizboński.
EnglishWe have paid particular attention to fairness.
Główny nacisk położyliśmy na sprawiedliwość.
EnglishWe have paid and paid, and that is important.
Płacimy i płacimy, i to tylko jest ważne.
EnglishIt is our fundamental duty to implement smoothly, seamlessly and efficiently this treaty which we have paid so dearly for.
Naszym podstawowym obowiązkiem jest zatem płynne, gładkie i skuteczne wdrażanie traktatu, za który tak drogo zapłaciliśmy.
EnglishIn other words, we have paid more or less in gold for this nuclear complex and, for some people, it was the golden goose.
Inaczej mówiąc, zasadniczo zapłaciliśmy w złocie za ten jądrowy kompleks, a dla niektórych ludzi była to kura znosząca złote jajka.
EnglishWe have paid out billions to create a uniform system, and here billions are being paid out at national level to counteract that.
Wydaliśmy miliardy na stworzenie jednolitego systemu, a teraz wydajemy miliardy na poziomie krajowym, aby mu przeciwdziałać.
EnglishI think that we have paid too little attention in Parliament thus far to the social and professional development of women in rural areas.
Myślę, że dotychczas na forum Parlamentu zbyt mało uwagi poświęcaliśmy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkanek wsi.
EnglishHowever, we also know the price to be paid for not having a Europe; we have paid it enough throughout our history.
Znamy wszakże również cenę, jaką trzeba płacić za to, że nie będziemy mieli Europy. Wystarczająco długo płaciliśmy ją w ciągu naszej historii.
EnglishAs MEPs, we have paid close attention to the correct enforcement of Community legislation on equal opportunities.
Jako posłowie do PE zwróciliśmy szczególną uwagę na odpowiednie egzekwowanie prawa wspólnotowego dotyczącego zapewnienia wszystkim równych szans.
EnglishHowever, there is one thing to which we have paid attention and that is Commissioner Barrot's talk today of a temporary suspension.
Jest jednak jedna rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, a jest to dzisiejsze wystąpienie komisarza Barrota na temat czasowego zawieszenia.
EnglishThey say that learning comes at a price and we have paid that price. We should, therefore, bear this in mind this when addressing similar problems in the future.
Podobno za naukę trzeba płacić i zapłaciliśmy, więc przy następnych podobnych problemach powinniśmy o tym pamiętać.
EnglishIn our report, we have paid attention to the technological aspects, the provision of financial and human resources and independent, strong and competent regulatory bodies.
W naszym sprawozdaniu zwróciliśmy uwagę na aspekty technologiczne, zapewnienie zasobów finansowych i ludzkich, oraz powołanie niezależnych, silnych i właściwych organów regulacyjnych.

Other dictionary words

English
  • we have paid

Search for more words in the English-French dictionary.