"we have planned" translation into Polish

EN

"we have planned" in Polish

See the example sentences for the use of "we have planned" in context.

Similar translations for "we have planned" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
planned adjective
to plan verb
plan noun

Context sentences for "we have planned" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must now prepare and secure the widest possible international support for the way ahead that we have planned.
Teraz musimy przygotować się i zapewnić sobie jak najszersze międzynarodowe poparcie dla naszych planów na przyszłość.
EnglishThe European Union committed itself to these greater changes last year, and this year we have planned a way of achieving them.
Unia Europejska zobowiązała się w zeszłym roku do dokonania takich zmian, a w tym roku zaplanowaliśmy sposób ich realizacji.
EnglishIn fact, this has been the topic of a very heated discussion in our Russia Delegation, in connection with the Moscow visit we have planned for the end of this week.
Było to tematem bardzo ożywionej dyskusji w obrębie naszej delegacji w związku z zaplanowaną na koniec tego tygodnia wizytą w Moskwie.
EnglishTherefore, I would really like to reassure you and to tell you that this is part of a process that we have planned and that the Council has willingly accepted.
Dlatego też naprawdę pragnę państwa zapewnić i powiedzieć, że to stanowi element procesu, jaki zaplanowaliśmy, a który Rada ochoczo przyjęła.

Other dictionary words

English
  • we have planned

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.