"we have plenty" translation into Polish

EN

"we have plenty" in Polish

See the example sentences for the use of "we have plenty" in context.

Similar translations for "we have plenty" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
plenty noun
plenty pronoun
Polish

Context sentences for "we have plenty" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut we have plenty of time to come back to that, should the Treaty indeed come into force.
Ale mamy mnóstwo czasu, by do tego wrócić jeśli traktat rzeczywiście wejdzie w życie.
EnglishAnd we're very lucky in Ireland, we have plenty of basking sharks and plenty of opportunities to study them.
Dobrze, że w Irlandii mamy dużo żarłaczy olbrzymich i wiele możliwości do ich badania.
EnglishI would like to say that we have plenty of work ahead of us.
Chciałbym powiedzieć, że czeka nas bardzo wiele pracy.
EnglishI propose we refer this report back to committee because, as Mrs Estrela said, we have plenty of time to do so.
Proponuję, abyśmy skierowali przedmiotowe sprawozdanie z powrotem do komisji, ponieważ, jak powiedziała pani poseł Estrela, mamy na to wiele czasu.
EnglishWe have plenty of competent people in the various Directorates General and I am sure that we will be able to bring them together in an effective way.
W poszczególnych dyrekcjach generalnych mamy wielu kompetentnych ludzi, dlatego jestem pewien, że uda nam się ich skutecznie zebrać.
EnglishWe have plenty of research showing the extent to which use of the opt-out has resulted in enormous harm to workers' health and safety.
Jest wiele prac badawczych, które pokazują zakres, w jakim stosowanie klauzuli opt-out wyrządziło wielką krzywdę zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników.

Other dictionary words

English
  • we have plenty

Search for more words in the English-Vietnamese dictionary.