"we have prepared" translation into Polish

EN

"we have prepared" in Polish

See the example sentences for the use of "we have prepared" in context.

Similar translations for "we have prepared" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
prepared adjective
to prepare verb

Context sentences for "we have prepared" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is the context in which we have prepared the resolution before us today.
Taki jest kontekst przygotowanej przez nas rezolucji, którą mamy dziś przed sobą.
EnglishWe have prepared a report which raises the profile of the voluntary sector.
Przygotowaliśmy sprawozdanie, które podnosi status sektora wolontariatu.
EnglishWe have prepared a report on the progress made since January.
Przygotowaliśmy sprawozdanie z postępu osiągniętego od stycznia.
EnglishIn any case, we have prepared a list of fundamental rights that cannot be ignored, irrespective of such a distance.
W każdym razie opracowaliśmy listę praw podstawowych, których bez względu na dystans nie można pominąć.
EnglishThe regulations we have prepared today are of enormous economic significance for the European Union and its single market.
Przygotowywane dzisiaj regulacje mają dla Unii Europejskiej, dla jej jednolitego rynku, ogromne znaczenie ekonomiczne.
EnglishI wanted another principals meeting in April, and we have prepared a substantial statement based on our position.
Chciałam zorganizować kolejne spotkanie przywódców w kwietniu i opracowaliśmy istotne oświadczenie w oparciu o nasze stanowisko.
EnglishO Jehovah our God, all this store that we have prepared to build thee a house for thy holy name cometh of thy hand, and is all thine own.
English. - (PL) The strategy for the Danube Region which we have prepared, and which we have voted on today, makes it possible to promote regional and cross-border cooperation.
na piśmie. - (PL) Wypracowana przez nas i przegłosowana dziś strategia na rzecz regionu naddunajskiego umożliwia promowanie współpracy regionalnej i transgranicznej.
EnglishIn any case, on behalf of my group, I refuse to withdraw the resolution that we have prepared on the subject of Madagascar, where there is also a real danger for an entire population.
Tak czy inaczej, w imieniu mojej grupy odmawiam wycofania przygotowanej przez nas rezolucji w sprawie Madagaskaru, gdzie również istnieje realne niebezpieczeństwo dla całej ludności.

Other dictionary words

English
  • we have prepared

Moreover, bab.la provides the English-Italian dictionary for more translations.