"we have read" translation into Polish

EN

"we have read" in Polish

See the example sentences for the use of "we have read" in context.

Similar translations for "we have read" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
read noun
Polish
read adjective
Polish
to read verb

Context sentences for "we have read" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report, which we have read with great interest, provides some insights, but also includes many grey areas.
Sprawozdanie, które czytaliśmy z wielkim zainteresowaniem, zawiera pewne spostrzeżenia, ale również zawiera wiele szarych stref.
EnglishWe have read many excellent documents.
Mamy już wiele świetnych dokumentów.
English(EL) Mr President, recently we have heard about, we have read about and we have seen civilians being bombed and children being exterminated.
(EL) Panie przewodniczący! Słyszeliśmy, czytaliśmy i widzieliśmy ostatnio, jak bombardowano ludność cywilną i zabijano dzieci.
EnglishI hope that the ambitious plan signed by Mr Barnier that we have read does not clash with the proposals of some of his fellow Commissioners.
Mam nadzieję, że noszący podpis komisarza Barniera ambitny plan, z którym się zapoznaliśmy, nie zderzy się z propozycjami innych komisarzy.
EnglishAccording to the information we have - the information we have read in the press - the Italian State is using its right to appeal before the Grand Chamber.
Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami - zaczerpniętymi z prasy - państwo włoskie korzysta z prawa do odwołania się przed Wielką Izbą.

Other dictionary words

English
  • we have read

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Turkish dictionary.