"we have received" translation into Polish

EN

"we have received" in Polish

See the example sentences for the use of "we have received" in context.

Similar translations for "we have received" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
received adjective
Polish
to receive verb

Context sentences for "we have received" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is the background to the series of questions we have received from Mr Gargani.
Tak wygląda tło szeregu pytań, które usłyszeliśmy od pana posła Garganiego.
EnglishFor instance, we have received here representatives of the opposition to Colonel Gaddafi.
Przyjmowaliśmy tu na przykład przedstawicieli opozycji wobec pułkownika Kadafiego.
EnglishAs a result of an audit in Parliament, we have received an EMAS logo.
W wyniku audytu przeprowadzonego w Parlamencie otrzymaliśmy oznakowanie EMAS.
EnglishTo date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat okoliczności tej tragedii.
EnglishSince then, we have received no further requests for information.
Od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnych dalszych wniosków o przekazanie informacji.
EnglishWe have received an enormous number of petitions complaining about precisely this practice.
Otrzymaliśmy ogromną ilość petycji właśnie skarżących się na te praktyki.
EnglishMr President, we have received different figures from Bulgarian sources.
Panie Przewodniczący! Otrzymaliśmy inne dane ze źródeł w Bułgarii.
EnglishI feel reassured and confident now that I have read the negotiation documents that we have received.
Teraz, kiedy przeczytałem dokumenty negocjacyjne, jestem pewny i spokojny.
EnglishOf course, we cannot be certain of this because we have received no information from you.
Nie możemy oczywiście mieć co do tego pewności, ponieważ nie otrzymaliśmy od pana żadnej informacji.
EnglishWe have received some replies from the Council, but some of these have been partial answers.
Otrzymaliśmy pewne odpowiedzi z Rady, ale niektóre spośród nich były odpowiedziami fragmentarycznymi.
EnglishAgain, I would like to congratulate you all and thank you very much for the guidance we have received.
Raz jeszcze pragnę wszystkim Państwu pogratulować i podziękować za wskazówki, które otrzymaliśmy.
EnglishWe are very satisfied with what we have received so far.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało się nam osiągnąć.
EnglishTo avoid any misunderstanding, let me make very clear that every single case we have received has, in fact, been addressed.
Aby uniknąć nieporozumień, chcę wyjaśnić, że zajęliśmy się każdym zgłoszeniem.
EnglishWe have received a document which does, in fact, contain certain elements of a programme and certain declarations.
Otrzymaliśmy dokument, który rzeczywiście zawiera właściwie pewne elementy programowe i deklaracje.
EnglishWe have received strong assurances from the United States that they share our determination on this.
Uzyskaliśmy od Stanów Zjednoczonych zdecydowane zapewnienie, że podzielają one naszą determinację w tej dziedzinie.
EnglishThe millennium development goals do not feature as such in the mandates we have received from the European Council.
Milenijne cele rozwoju jako takie nie pojawiają się w mandatach, jakie otrzymujemy od Rady Europejskiej.
EnglishTo conclude, we are grateful for the help we have received from the Member States in recent days.
Kończąc, chcę powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni za pomoc, którą otrzymaliśmy od państw członkowskich w ciągu ostatnich dni.
EnglishCoordination in the humanitarian aid stage was not a great success, and today we have received a report on that issue.
Koordynacja na etapie pomocy humanitarnej nie była szczególnie udana; dziś otrzymaliśmy raport na ten temat.
EnglishWe have received votes of confidence from 25 MEPs, who have signed a resolution in accordance with Article 7 of the Treaties.
Otrzymaliśmy votum zaufania od 25 posłów do PE, którzy podpisali rezolucję zgodnie z art. 7 Traktatów.
EnglishMr President, we have received information that a boat from Libya carrying refugees has capsized in the Mediterranean.
Panie Przewodniczący! Doszły nas informacje, że na Morzu Śródziemnym przewróciła się barka z uchodźcami z Libii.

Other dictionary words

English
  • we have received

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.