"we have some" translation into Polish

EN

"we have some" in Polish

See the example sentences for the use of "we have some" in context.

Similar translations for "we have some" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
some adjective
Polish
some adverb
some pronoun

Context sentences for "we have some" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.
Uważam, że mamy pewne wolne moce w sposobie, w jaki organizujemy naszą pracę.
EnglishWe have some on-going cases but these are all in national judiciaries.
Obecnie w toku jest kilka spraw, ale wszystkie one toczą się przed sądami krajowymi.
EnglishWhy cannot we have some transparency and clarity about Frontex and what they are doing?
Dlaczego nie możemy mieć przejrzystej i jasnej sytuacji w kwestii Frontexu i jego działań?
EnglishWe have some large groups, which are going to support the Barroso Commission.
Mamy kilka dużych grup, które zamierzają poprzeć Komisję Barroso.
EnglishWe have some good years behind us, but we are now seeing unemployment increasing at a rapid rate.
Za nami kilka dobrych lat, ale teraz stopa bezrobocia rośnie w szybkim tempie.
EnglishNow, efficiency, E, the energy for each service, here finally we have some good news.
Wydajność, E - energia wykorzystywana przez wspomniane usługi i dobra. ~~~ Wreszcie dobre wieści.
EnglishIn Europe we have some excellent legislation in relation to the future of biodiversity.
W Europie obowiązuje świetne prawodawstwo w odniesieniu do przyszłej różnorodności biologicznej.
EnglishWe have some comments on two elements of the report in particular.
Chcielibyśmy przedstawić kilka uwag dotyczących przede wszystkim dwu elementów sprawozdania.
EnglishMr President, we have some interesting aggression from our Italian colleague up here.
Panie Przewodniczący! Doświadczamy tu pewnej interesującej agresji ze strony naszej włoskiej koleżanki.
EnglishFurther, when we look at the point of departure, we have some concerns.
Ponadto, mamy pewne obawy, kiedy patrzymy na punkt wyjścia.
EnglishIf you'd like to learn how to play the lobster, we have some here.
Jeśli chcielibyście się nauczyć zagrać homara, to mamy tu kilka.
EnglishAnd it turns out if I had not been -- (Laughter) (Applause) Unfortunately, we have some light bulb changes.
Okazuje się, że.. ~~~ (Śmiech) (Brawa) Niestety, chyba trzeba będzie wymienić żarówkę.
EnglishI am afraid that not much time is left until we have some serious perturbation in the market.
Obawiam się, że nie zostało nam wiele czasu do chwili, kiedy doświadczymy poważnych zaburzeń na rynku.
EnglishCan we have some monitoring by the Commission?
Czy Komisja mogłaby podjąć jakieś działania w zakresie monitorowania sytuacji?
EnglishI agree with Mr Mitchell that we need a plan, yes, and we have some plans.
Zgadzam się z panem posłem Mitchellem, że potrzebny jest nam plan. Oczywiście, że tak, i kilka planów już mamy.
EnglishSo then the question is, why can't we have some kind of shared access?
Pytanie brzmi: czemu nie możemy dzielić się dostępem?
EnglishAnd we have some interesting cases, candidates, so on, things which we can't really explain.
Pracujemy ciężko. ~~~ Mamy kilka interesujących przypadków, kandydatów, rzeczy, których nie umiemy wyjaśnić.
EnglishOn the one hand we have a persistent problem and on the other hand we have some rather ineffective laws.
Z jednej strony mamy utrzymujący się problem, a z drugiej strony - raczej nieskuteczne przepisy.
EnglishHowever, we have some reservations on the agreement on readmission.
Mamy jednak pewne zastrzeżenia do umowy o readmisji.
EnglishWe have some instruments. We also have the instruments of the Lisbon Strategy that remain in force.
Posiadamy kilka instrumentów, w tym wciąż obowiązujące instrumenty przewidziane w strategii lizbońskiej.

Other dictionary words

English
  • we have some

More translations in the Italian-English dictionary.