"we have spent" translation into Polish

EN

"we have spent" in Polish

See the example sentences for the use of "we have spent" in context.

Similar translations for "we have spent" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
spent adjective
to spend verb

Context sentences for "we have spent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccording to Keynes's classical teaching, we have spent a lot of money in this crisis.
Zgodnie z klasyczną nauką Keynesa, podczas tego kryzysu wydaliśmy dużo pieniędzy.
EnglishWe have spent many years working on an energy and climate package, and this is very important.
Od wielu lat pracujemy nad pakietem energetyczno-klimatycznym i to jest bardzo ważne.
EnglishYou are right, we have spent 1.5 billion, and there are still 2 000 victims every month.
Pan poseł ma rację, wydatkowaliśmy 1,5 miliarda, a nadal co miesiąc mamy dwa tysiace ofiar.
EnglishWe have spent many months working very closely on the texts of the report.
Spędziliśmy wiele miesięcy pracując w sposób wytężony nad tekstami przedmiotowego sprawozdania.
EnglishWe have spent the last five years working together in the interests of the citizens of the European Union.
Ostatnie pięć lat spędziliśmy pracując razem w interesie obywateli Unii Europejskiej.
English(CS) We have spent the entire day discussing a desirable strategic focus for the European Union.
- (CS) Cały dzień spędziliśmy na omawianiu pożądanego kierunku strategicznego dla Unii Europejskiej.
EnglishWe have spent 10 years working on this, then. This time, we are doing so without the pressure of a disaster.
Poświęciliśmy więc 10 lat na pracę nad tym zagadnieniem, ale tym razem pracujemy bez presji katastrofy.
EnglishWe have spent a long time dawdling and making excuses.
Dużo czasu straciliśmy guzdrając się i wykręcając się.
English(PL) Mr President, we have spent most of our time discussing the crisis in Greece, and quite rightly so, for it is an enormous problem.
(PL) Większość czasu rozmawialiśmy o kryzysie w Grecji i słusznie, bo to jest ogromny problem.
EnglishThis year we have spent €45 million; Frontex has 90 staff and carried out four missions at sea this summer.
W tym roku wydaliśmy 45 milionów Euro; w agencji Frontex zatrudnionych jest 90 osób, a tego lata przeprowadzono cztery operacje morskie.
EnglishAfter all, we have spent billions of dollars on aid.
EnglishWe have fallen quite far behind, and there could have been two or three contributions during the time that we have spent on this issue.
Mamy dosyć duże opóźnienie i w czasie poświęconym temu problemowi powinny mieć miejsce dwa lub trzy wystąpienia.
EnglishWe have spent and are spending quite a lot of money to assist Member States with regard to the vaccines and the vaccination.
Na pomoc w kwestii szczepionki i szczepień przeznaczyliśmy i nadal przeznaczamy dla państw członkowskich znaczne sumy pieniędzy.
EnglishWe have spent a long time discussing the right path to take and we now know that we are not yet on the fast track.
Spędziliśmy mnóstwo czasu na omawianiu właściwego kierunku, który powinniśmy obrać, i teraz wiemy, że jeszcze nie jesteśmy na szybkiej ścieżce.
EnglishAnd we have spent a lot of money.
EnglishIt is also the case that we have spent an infuriatingly long time taking note of the changes that have happened in the European Union over the last ten years.
Irytująco długo zabrało nam również dostrzeżenie zmian, jakie dokonały się w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat.
EnglishWe had to figure out how to lower the radiation dose, and we have spent the last three years making modifications to every aspect of the imaging system to allow this.
Poświęciliśmy ostatnie 3 lata na modyfikacje wszystkich elementów naszego systemu obrazowania, aby to umożliwić.
EnglishYou are finishing, Catherine, and I would like to take this opportunity to thank you more officially for the time we have spent together.
Catherine, odchodzisz z Parlamentu, a ja chciałabym skorzystać z tej okazji i bardziej oficjalnie podziękować Ci za czas, który spędziłyśmy razem.
EnglishWe have spent everything, we have exhausted our treasuries, we have exhausted our credit, and now the House comes along and says that we need to spend more.
Wydaliśmy wszystko, opróżniliśmy nasze skarbce, wyczerpaliśmy nasz kredyt, a teraz ta Izba powstaje i mówi, że musimy wydawać więcej.
EnglishI know that we have spent a great deal of time on chapter 38, which is devoted to reproductive health, to sexual rights and, in particular, to contraception and abortion.
Wiem, że spędziliśmy sporo czasu nad punktem 38 poświęconym zdrowiu rozrodczemu, prawom seksualnym, a zwłaszcza antykoncepcji i aborcji.

Other dictionary words

English
  • we have spent

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Indonesian dictionary.