"we have to meet" translation into Polish

EN

"we have to meet" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to meet" in context.

Context sentences for "we have to meet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe know full well, ladies and gentlemen, the challenges we have to meet.
Panie i panowie! Dobrze znamy również wyzwania, którym musimy sprostać.
EnglishCoordinated action on the part of the EU is the best tool we have to meet the challenges of the crisis.
Skoordynowane działania ze strony UE to najlepsze narzędzie do pokonania wyzwań związanych z kryzysem.
EnglishWe have to meet and to talk to them.
Ale byli to potężni ludzie - musieliśmy się z nimi spotkać i porozmawiać.
EnglishMr Vondra, that is the condition we have to meet if we are to reduce somewhat the very high migration pressure on some of the Member States, for some of whom it is causing problems.
Panie wiceministrze, to jest warunek, który musimy spełnić, aby w jakiś sposób ograniczyć bardzo silne naciski na pewne państwa członkowskie, które stwarzają niektórym z nich problemy.

Other dictionary words

English
  • we have to meet

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-German dictionary.