"we have to move" translation into Polish

EN

"we have to move" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to move" in context.

Context sentences for "we have to move" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Ma to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
EnglishFor Africa to truly be sustainable, we have to move beyond to other industries.
Aby Afryka była samowystarczalna musimy sięgnąć dalej, do innych branż.
EnglishWe have to move on from words to deeds, and that also holds true for sport.
Musimy przejść od słów do czynów - stwierdzenie to dotyczy również sportu.
EnglishWe have to move on - the EU has to move on in its peacebuilding.
Musimy osiągnąć postęp - UE musi osiągnąć postęp, jeżeli chodzi o budowanie pokoju.
EnglishThere are many elements in this report, which say where we have to move.
Sprawozdanie to zawiera wiele elementów pokazujących nam kierunek.
EnglishOn the Black Sea, we have to move from synergy to strategy.
Jeżeli chodzi o region Morza Czarnego, to musimy przejść od synergii do strategii.
EnglishWe have to move to a model that is based more on principles of agriculture.
Rozkwit nie jest procesem mechanicznym, to proces organiczny.
EnglishWe have to move forward together in order to reform, for example, the international monetary system.
Musimy na przykład poczynić wspólne kroki, by zreformować międzynarodowy system walutowy.
EnglishWe have to move away from what's called "the curse of the commodities."
Musimy zapomnieć o tzw. "przekleństwie towarów".
EnglishTo conclude, we have to move on from words to deeds.
Na zakończenie dodam, że musimy przejść od słów do czynów.
EnglishI am sorry that you did not get to speak about the Maňka report, but I am afraid we have to move on now.
Przykro mi, że nie wypowiedział się pan na temat sprawozdania pana posła Maňki, ale obawiam się, że musimy kontynuować.
EnglishI think we have to move in that direction.
Myślę, że powinniśmy podążać dalej w tym kierunku.
EnglishThat is why they are still stuck with emergency aid and we have to move towards development cooperation.
Z tego powodu wciąż mamy do czynienia z pomocą doraźną, podczas gdy dawno powinniśmy byli przejść do etapu współpracy w zakresie rozwoju.
EnglishOf course, we have to bear in mind all the technical measures needed for this, but we have to move in this direction.
Oczywiście, należy pamiętać o wszystkich środkach technicznych potrzebnych w tym celu, jednak musimy zmierzać w tym kierunku.
EnglishNow we have to move from words to deeds.
Teraz musimy zamienić słowa w czyny.
EnglishSo we have to move forward.
EnglishBecause what we're trying to measure, the RNA -- which is the readout from our genes -- is very labile, and so we have to move very quickly.
To dlatego, że będziemy badać RNA -- transkrypt naszych genów - które jest bardzo niestabilne, więc musimy działać bardzo szybko.
EnglishWe have to move him.
EnglishThe second agreed point is that Europe 2020 is a compendium of good intentions, it sounds good, but we have to move from contemplation to action.
Druga uzgodniona kwestia - strategia Europa 2020 stanowi kompendium dobrych chęci, brzmi dobrze, ale od rozważań musimy przejść do działania.
English(SK) There are several areas in the action plan of the Stockholm Programme I would like to talk about, and as we have to move on, I will name these problem areas.
(SK) Program sztokholmski zawiera kilka obszarów, które chciałabym omówić, a ponieważ musimy się spieszyć, nazwę te obszary problemowe po imieniu.

Other dictionary words

English
  • we have to move

Have a look at the Indonesian-English dictionary by bab.la.