"we have to pay" translation into Polish

EN

"we have to pay" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to pay" in context.

Similar translations for "we have to pay" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to preposition
Polish
to conjunction
pay noun
to pay verb

Context sentences for "we have to pay" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Jest to ułamek tego, co musimy płacić za antyterrorystyczne środki bezpieczeństwa!
EnglishLet us hope that the Greek crisis is the only price we have to pay.
Miejmy nadzieję, że kryzys grecki to jedyna cena, jaką będziemy musieli zapłacić.
EnglishWe have to pay attention to issues relating to immigration and asylum, and I believe we will ...
Musimy zwrócić uwagę na kwestie związane z imigracją i azylem, dlatego ufam, że...
EnglishAnd this is just one of the less-gruesome pictures of the revolution and the cost that we have to pay.
To jedno z mniej makabrycznych zdjęć z rewolucji i ceny jaką musimy zapłacić.
EnglishThis is the price which we have to pay in order to emerge from the crisis.
Jest to cena, którą musimy zapłacić za wyjście z kryzysu.
EnglishOur children are our future; therefore we have to pay particular attention to their safety.
Nasze dzieci są naszą przyszłością; dlatego też musimy zwracać szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo.
EnglishMoreover - and this may not be so popular - somehow or other, we have to pay for animal welfare.
Ponadto coś, co może się nie spodobać, ale w taki czy inny sposób musimy płacić za dobrostan zwierząt.
EnglishThis, sadly, is the price we have to pay.
Jest to cena, którą niestety musimy zapłacić.
EnglishFurthermore, no one is fooled by the Member States' dependence, as has been mentioned, on Russia for energy or by the political price that we have to pay.
Poza tym nie jest tłumaczeniem zależność energetyczna państw członkowskich od Rosji ani cena polityczna, którą musimy płacić.
EnglishThis is also why we have to pay attention to, and increase spending on, the development and preparation of young people to meet long-term challenges.
Dlatego też musimy zwrócić uwagę i zwiększyć nakłady finansowe na rozwój i przygotowanie młodych ludzi do wyjścia naprzeciw długoterminowym wyzwaniom.
EnglishIt is not enough that we have lower pay for equal work, we are also very often forced to take atypical work or part-time work etc.
Nie wystarczy, że otrzymujemy niższe wynagrodzenie za taką samą pracę; często jesteśmy również zmuszane do podejmowania pracy nietypowej lub pracy w niepełnym wymiarze godzin itp.
EnglishAs a result, we have achieved a certain level of economic growth, albeit somewhat artificial growth, but we have been left with the bills to pay, and we have to pay them now.
I dzięki temu osiągnęliśmy pewien wzrost gospodarczy - sztuczny trochę, ale osiągnęliśmy - tylko zostały nam do zapłacenia rachunki. I te rachunki właśnie dzisiaj trzeba płacić.
EnglishAt present, the problem is of course that, when we go from one country to another, we often have to purchase new subscriptions, or if we do not purchase a new one, we have to pay very high charges.
Obecnie problem polega oczywiście na tym, że podróżując do innego kraju, często musimy wykupywać nowy abonament, a jeśli tego nie zrobimy, ponosimy bardzo wysokie opłaty.

Other dictionary words

English
  • we have to pay

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.