"we have to put" translation into Polish

EN

"we have to put" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to put" in context.

Context sentences for "we have to put" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn order to do that, we have to put you as a user back in the driver's seat.
Aby to zrobić, musimy z powrotem posadzić za kierownicą Was — użytkowników.
EnglishToday we have only put forward two amendments in the plenary session.
Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego przedstawiliśmy tylko dwie poprawki.
EnglishWe have to put sustainability and conservation at the heart of our agenda.
Nasz program powinien koncentrować się na zrównoważonym rozwoju i ochronie.
EnglishThat is why we have both put forward a proposal from the PPE-DE Group.
Dlatego też wspólnie przedstawiłyśmy wniosek w imieniu grupy PPE-DE.
EnglishFor that reason I think that we have to put forward a bolder proposal.
Z tego względu uważam, że powinniśmy przedłożyć śmielszy wniosek.
EnglishI am really sorry and, as I said, I am angry but this is the situation we have been put in.
Jest mi z tego powodu bardzo przykro i jak powiedziałam jestem zła, ale taką sytuację zastaliśmy.
EnglishTo solve your coincidence, we have to put it into context.
Aby rozwiązać zagadkę zbiegów okoliczności musimy poznać kontekst.
EnglishI think we have really put down a marker for the future that education is extremely important.
Moim zdaniem naprawdę zdołaliśmy zaznaczyć wyraźnie na przyszłość, że kształcenie jest kwestią niezwykle ważną.
EnglishWe have to put an end to this and get out of it.
Musimy to zakończyć i wyplątać się z tej sytuacji.
EnglishWe have to put a stop to this once and for all.
Musimy położyć temu kres raz na zawsze.
EnglishAs has been said, we have to put a market value on biodiversity if we are serious about reversing the loss.
Jak już powiedziano, jeżeli poważnie myślimy o odwróceniu utraty różnorodności biologicznej, musimy określić jej wartość rynkową.
EnglishMembers should perhaps also commiserate with the British people, because we have to put up with Mr Farage on a daily basis.
Posłowie być może powinni również współczuć narodowi brytyjskiemu, gdyż my musimy znosić pana Farage'a na co dzień.
EnglishWe have to put an end to this 'tax-mania'.
Musimy położyć kres tej "podatkomanii”.
EnglishWe have to put the financial systems at the service of the progress of peoples and their countries and not at the service of big capital!
Musimy postawić systemy finansowe do usług postępu narodów i ich państw, a nie do usług potężnego kapitału!
EnglishTo Mr Sarkozy, I say: we have to put a stop to Parliament travelling back and forth between Brussels and Strasbourg.
Chciałbym powiedzieć panu prezydentowi Sarkozy'emu: musimy powstrzymać ciągłe podróże Parlamentu między Brukselą a Strasburgiem.
EnglishIf you want me to be more precise I believe we have to put more into building a European identity.
Jeżeli chcą państwo, bym wyraził się bardziej precyzyjnie, to jestem przekonany, że musimy podjąć większe wysiłki na rzecz budowania tożsamości europejskiej.
EnglishWe have to put together a sustainable development process so that enclaves of weaker development or backward enclaves are not left behind or created.
Musimy kreować zrównoważony rozwój, aby nie pozostawały czy tworzyły się nowe enklawy słabiej rozwinięte czy zacofane.
EnglishWe have to put a stop to that.
English30 or so scientists around the world gathered and asked a question for the first time, "Do we have to put the planet into the the pot?"
Około trzydziestu naukowców z całego świata spotkało się i po raz pierwszy postawiło pytanie: "Czy musimy wrzucać planetę do tego kotła?
EnglishThe G20: we know now that we have to put together an institution which is capable of bringing governance to that financial space for financial speculation.
Wiemy już, że musimy powołać organizację, zdolną zaprowadzić rządy nad sferą finansową, sferą finansowych spekulacji.

Other dictionary words

English
  • we have to put

Even more translations in the Hindi-English dictionary by bab.la.