"we have to talk about" translation into Polish

EN

"we have to talk about" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to talk about" in context.

Context sentences for "we have to talk about" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we deploy naval forces to protect seafarers, we have to talk about the consequences.
Jeżeli rozmieścimy okręty marynarki wojennej, by chronić żeglarzy, musimy porozmawiać o konsekwencjach.
EnglishWe have to talk about rules on the use of minority languages because rules are necessary, but we must not strip Europe of this wealth.
Musimy mówić o zasadach używania języków mniejszościowych, ponieważ zasady są niezbędne, ale nie możemy odzierać Europy z tego bogactwa.
English. - Madam President, I believe we have to talk about what we need to correct, so I will refer to the critical issues.
w imieniu grupy PPE - Pani Przewodnicząca! Uważam, że musimy powiedzieć o tym, co powinniśmy poprawić, tak więc odniosę się do najistotniejszych kwestii.
EnglishWe have to talk about viable economic activities, because I do not want to present the workers who are involved with something that is not viable.
Musimy rozmawiać tu o rentownej działalności gospodarczej, ponieważ nie chcę oferować pracownikom, których dotyczy sytuacja, czegoś, co nie jest rentowne.
EnglishJapan has been mentioned here, and we have to talk about the success of projects such as the Sector Focus project, which affect the most polluting industries.
Wspomniano o Japonii i musimy wspomnieć o sukcesie takich projektów, jak projekt Sector Focus, który odnosi się do najbardziej zanieczyszczających sektorów przemysłu.

Other dictionary words

English
  • we have to talk about

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.