"welcome back" translation into Polish

EN

"welcome back" in Polish

EN welcome back
volume_up

1. IT

welcome back (also: WB)

Similar translations for "welcome back" in Polish

welcome noun
welcome adjective
welcome interjection
to welcome verb
back noun
back adjective
Polish
back adverb
back
Polish
to back verb

Context sentences for "welcome back" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMan: Very pleased to welcome you back.
Mężczyzna: Z radością cię tu witamy.
EnglishWelcome back to Brussels all of you.
EnglishI hope his career goes from strength to strength and that we can welcome him back as a future prime minister of Malta very soon.
Mam nadzieję, że jego kariera będzie się rozwijać i że wkrótce będziemy mogli go przywitać z powrotem na Malcie jako przyszłego premiera.
English(SV) Ladies and gentlemen and, in particular, our former fellow Member, Janusz Lewandowski, who I would like to welcome back.
(SV) Panie i panowie, a w szczególności panie Januszu Lewandowski, nasz były kolego pośle, którego chciałbym serdecznie powitać po powrocie!
EnglishWelcome back, Bobby.
EnglishWe need to be ready, as and when the Lukashenko regime crumbles, to welcome Belarus back into the ENP and grant it, too, a European perspective.
Musimy być gotowi, by - jak tylko reżim Łukaszenki upadnie - powitać Białoruś z powrotem w EPS i przed nią również nakreślić europejską perspektywę.
EnglishWe would like to welcome back our President-in-Office of the Council, Mr Novelli, who was one of our Members between 1999 and 2002, if I remember rightly.
Witamy ponownie naszego urzędującego przewodniczącego Rady, pana Novellego, który był jednym z posłów w latach 1999-2002, jeśli dobrze pamiętam.
EnglishFinally, let me say that, when they return during the Swedish Presidency next year, the Prime Minister and other members of the Government will be welcome back, often!
Wreszcie, pozwolę sobie powiedzieć, że kiedy premier i inni członkowie rządu wrócą podczas prezydencji szwedzkiej w przyszłym roku, będą tutaj powracać, często!