"well and truly" translation into Polish

EN

"well and truly" in Polish

EN well and truly
volume_up
{adverb}

well and truly (also: completely, entirely, hopelessly, totally)
well and truly (also: absolutely, abundantly, altogether, completely)
This promise has well and truly been broken now, because new chapters are being opened constantly.
Ta obietnica została teraz całkowicie złamana, gdyż ciągle otwierane są nowe rozdziały.
I certainly hope - and I am absolutely sure I am right to say - that the crisis will be well and truly over by 2012.
Oczywiście mam nadzieję - i jestem całkowicie pewien, że mam rację - że do roku 2012 kryzys już dawno się skończy.

Similar translations for "well and truly" in Polish

well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
to well verb
and conjunction
AND noun
Polish
and? interjection
Polish
truly adverb

Context sentences for "well and truly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want to see any loopholes which help benefit tourists well and truly sealed in this legislation.
Chcę, żeby z tego dokumentu zniknęły wszelkie luki prawne, z których korzystali turyści.
EnglishThe age of mammals had well and truly started 250 million years ago ... ... and then a catastrophe happened.
Era ssaków na dobre nastała 250 milionów lat temu......a potem nastąpiła katastrofa.
EnglishMadam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Pani przewodnicząca! Jak dobrze, że już zaprzestano palenia heretyków, inaczej z pewnością stałbym już od dawna w płomieniach.
EnglishOn the first of those, there is no doubt that the Commission has clearly got the message that the era of self-regulation or non-regulation is well and truly over.
Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, nie ma wątpliwości, że ewidentnie Komisja zrozumiała, iż era samoregulacji czy też braku regulacji raz na zawsze się skończyła.