"well-read" translation into Polish

EN

"well-read" in Polish

EN well-read
volume_up
{adjective}

well-read (also: widely read, well read)
volume_up
oczytany {adj. m}

Synonyms (English) for "well-read":

well-read

Similar translations for "well-read" in Polish

well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
to well verb
read noun
Polish
read adjective
Polish
to read verb

Context sentences for "well-read" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, so what I read on WebMD: "The prognosis is poor for progressing renal cell cancer.
Więc, przeczytałem na WebMD: "Rokowania są złe w postępującym raku nerki.
EnglishWell, you need to read the details of your mammography report.
Trzeba dokładnie przeczytać opis swojego badania mammograficznego.
EnglishShake well before use Read the package leaflet before use.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku
EnglishMr President, I have to admit that the Treaty of Lisbon and its social commitments read well.
Panie przewodniczący! Muszę przyznać, że traktat lizboński i zawarte w nim zobowiązania socjalne brzmią dobrze.
EnglishWell, documents you read, OK?
EnglishMr President, the Commissioner has read his well-prepared answer as if no one had addressed the Commission with particular points.
Panie Przewodniczący! Pan komisarz przeczytał swoją dobrze przygotowaną odpowiedź, jak gdyby nikt nie zwrócił się do Komisji z konkretnymi uwagami.
EnglishMany years ago, I used to lecture on this subject at Cambridge University, and I would suggest that you would do well to read some of my old lecture notes.
Wiele lat temu wygłaszałem na ten temat wykład na Uniwersytecie w Cambridge i proponowałbym zapoznanie się z fragmentami mojego ówczesnego wykładu.
EnglishFor oral administration after constitution Shake bottle well before use Read the enclosed leaflet before use and also for the method of preparation
Do podawania doustnego po przygotowaniu Wstrząsnąć butelką przed użyciem Przed użyciem należy przeczytać ulotkę załączoną do opakowania, także w celu zapoznania się ze sposobem przygotowania leku
English When this book first appeared in 1990, it was greeted as a prodigiously precise, well-read and ironic-sceptical view of the day of the Wende and the months thereafter.
Kiedy książka ta ukazała się po raz pierwszy w 1990 roku, została przyjęta jako wyjątkowo dokładne, opanowane i ironiczno-sceptyczne spojrzenie na dni przełomu i późniejsze miesiące.