"well-worn" translation into Polish

EN

"well-worn" in Polish

EN well-worn
volume_up
{adjective}

1. general

well-worn
volume_up
przechodzony {adj. m} [coll.]

2. fashion & clothing, British English

well-worn
volume_up
znoszony {adj. m}

Similar translations for "well-worn" in Polish

well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
to well verb
to wear verb

Context sentences for "well-worn" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are, I suppose, as members of the committee, and to use that well-worn phrase which I do not like, 'close to the citizen'.
Jako członkowie komisji znajdujemy się rzekomo, posługując się oklepanym zwrotem, którego nie lubię, "blisko obywateli”.
EnglishI would be delighted if, on the contrary, advertising helped to shake up our well-worn role perceptions, our images of men and women.
Byłabym zachwycona, gdyby z drugiej strony reklamy mogły wstrząsnąć naszym zgnuśniałym postrzeganiem ról, naszymi wizerunkami mężczyzn i kobiet.
EnglishLet me repeat: this debate has encouraged me to keep going along the well-worn path and to make sure that this time we will be successful.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ta debata zachęciła mnie do tego, by dalej iść wytyczoną ścieżką i upewnić się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
EnglishIf, however, you stick to the old ways and tread the smooth and well-worn paths, then we reserve the right to disagree with you and even to oppose you.
Jeśli jednak będzie się pan trzymał starych metod i kroczył gładkimi i wydeptanymi ścieżkami, zastrzegamy sobie prawo niezgadzania się z panem, a nawet sprzeciwiania się panu.
English. - Mr President, I have here a well-worn, annotated, underlined, dog-eared, tea-stained copy of the Lisbon Treaty.
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Mam przed sobą mocno zniszczony, zawierający liczne uwagi, podkreślenia, pozaginane rogi, poplamiony herbatą egzemplarz traktatu lizbońskiego.