"went after" translation into Polish

EN

"went after" in Polish

See the example sentences for the use of "went after" in context.

Context sentences for "went after" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd when he was twelve years old, they went up after the custom of the feast;
A gdy już był we dwunastym roku, a oni wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta;
EnglishAllen went to Britain after the war.
Jak opowiadał Lincoln, pan Allen pojechał do Wielkiej Brytanii po wojnie.
EnglishShortly after, I went to a women's college in Boston, then Michigan.
Wkrótce później poszłam na uczelnie dla kobiet w Bostonie, potem w Michigan.
EnglishIn 2006, a few months after, I went Ivory Coast -- Western Africa.
W 2006 kilka dni później odwiedziłem Wybrzeże Kości Słoniowej -- zachodnia Afryka.
EnglishThe rate thus went up immediately after the Council's decision.
W związku z tym widać, że stopa procentowa wzrosła natychmiast po decyzji Rady.
EnglishAnd what Miller did was have his family and friends write a post that went out shortly after he died.
Millera, dziennikarza piszącego o technologii i nauce, który zmarł na raka.
EnglishBut in my world -- you know, when I went back to Afghanistan after 23 years, space had expanded.
Ale w moim świecie, kiedy wróciłem do Afganistanu po 23 latach, przestrzeń się rozszerzyła.
EnglishAnd Azariah the priest went in after him, and with him fourscore priests of Jehovah, that were valiant men:
I wszedł za nim Azaryjasz kapłan, a z nim kapłanów Pańskich ośmdziesiąt, mężów dużych.
EnglishWhen he was removed out of the highway, all the people went on after Joab, to pursue after Sheba the son of Bichri.
A gdy był zwleczony z drogi, bieżał każdy mąż za Joabem, goniąc Sebę, syna Bichry.
EnglishHe went there after the death of his wife of smallpox and brought his two young children.
Wyjechał tam po tym, jak jego żona zmarła na ospę.
EnglishWe got into a beef right before he went after Giardella.
Pokłóciliśmy się zaraz przed tym, jak pojechał do Giardelli.
Englishand after them went Hoshaiah, and half of the princes of Judah,
A za nimi szedł Hozajasz, i połowa książąt Judzkich;
EnglishFor Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Sidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.
Ale udał się Salomon za Astarotą, boginią Sydońską, i za Molochem, obrzydliwością Ammonitów.
EnglishI got my masters, and then went to art school after that.
Otrzymałem magisterium i poszedłem do szkoły plastycznej.
EnglishThere's a lot of work that went into it after that.
Zaraz po sesji, w to zdjęcie został włożony duży nakład pracy.
EnglishAnd they went down after him, and took the fords of the Jordan against the Moabites, and suffered not a man to pass over.
Tedy szli za nim, a odjąwszy bród Jordański Moabitom, nie dopuszczali nikomu przeprawy.
EnglishThen the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.
Potem alianci przejrzeli jego zbiory, znaleźli obrazy i szukali ludzi, którzy je sprzedali.
EnglishThen he arose, and went after Elijah, and ministered unto him.
A wstawszy szedł za Elijaszem, i służył mu.
EnglishAnd straightway he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.
I zaraz ich powołał; a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z czeladzią, poszli za nim.
EnglishAnd Solomon did that which was evil in the sight of Jehovah, and went not fully after Jehovah, as did David his father.
I uczynił Salomon, co się nie podobało Panu, ani chodził doskonale za Panem, jako Dawid, ojciec jego.

Other dictionary words

English
  • went after

Search for more words in the English-German dictionary.