"went around" translation into Polish

EN

"went around" in Polish

See the example sentences for the use of "went around" in context.

Context sentences for "went around" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe went around once, he went around twice, he went around thrice.
Okrążył świat pierwszy raz, okrążył świat drugi raz, okrążył świat trzeci raz.
EnglishSo I went around and I talked to people about some of these ideas.
Więc kręciłem się i rozmawiałem z ludźmi o tych założeniach.
EnglishI went around Toronto and found a bathtub like my grandmother's, and I put the fish in.
Pokręciłem się w Toronto i znalazłem wannę podobną do takiej, jaką miała moja babcia i włożyłem do niej rybę.
EnglishSo, we went around the table to talk about what we should do.
Rozmawialiśmy więc przy stole o tym co powinniśmy zrobić.
EnglishAnd this one that was in Kenya, they went around and distributed to people vouchers, discount vouchers.
Prowadzący rozdawali kupony zniżkowe na zakup moskitier.
EnglishAnd we went around and we talked to people, and they said, "You can't run a clinical trial like this.
Więc wyszliśmy pogadać z ludźmi a oni mówili, "Nie możecie prowadzić pomocy medycznej w ten sposób.
EnglishAnd Ganesha said, "You went around 'the world.'
A Ganesza powiedział: "Ty okrążyłeś 'świat.'"
English." ~~~ And I turned around and went, "How are we going to do this?" (Laughter) Anyway, he was just like all the rest of them.
Przytaknąłem, ale w głębi ducha myślałem: "Jak mam to zrobić?" ~~~ (Śmiech) Ten chłopak przypominał pozostałych.
EnglishAnd he went around the country after that.
EnglishSome psychologists went around and polled citizens who were very well informed. ~~~ And they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
Kilku psychologów przeprowadziło sondaż wśród obywateli, którzy byli bardzo dobrze poinformowani.
EnglishSo we went around the table with the studio and the producers and the writer, and they came to me and said, "Shekhar, what do you think?"
Daliśmy szansę wypowiedzieć się każdemu: ludziom ze studia, producentom i scenarzyście, a kiedy przyszła kolej na mnie, powiedzieli: "Shekhar, co o tym sądzisz?"
English. ~~~ It was taken by Apollo 8 as it went around the back of the moon.
To znane zdjęcie zrobione w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, 1968 roku, miałem wtedy osiem miesięcy Zrobił je Apollo 8, zza naszego księżyca.

Other dictionary words

English
  • went around

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Portuguese dictionary.