"went back to" translation into Polish

EN

"went back to" in Polish

See the example sentences for the use of "went back to" in context.

Context sentences for "went back to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) And lost interest with him, and went back to what she does best.
(Śmiech) I przestała się nim interesować, i wróciła do tego co robi najlepiej.
EnglishAnd the song, 18 months old, went back to number four on the iTunes charts.
I piosenka sprzed ponad 1,5 roku znalazła się na 4 miejscu listy przebojów iTunes.
EnglishI went back and I transformed my entire company into a one-buttock company."
że kiedy wróciłem do firmy, zmieniłem ją całą w firmę na jednym pośladku".
EnglishIt is about time we went back to our principle of open trade to stimulate the world economy.
Czas wrócić do naszej zasady wolnego handlu, by stymulować światową gospodarkę.
EnglishUpon this many of his disciples went back, and walked no more with him.
Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili.
EnglishAnd so I went back to London, and I went and saw this chap, Jude Law.
Wróciłem więc do Londynu, i poszedłem zobaczyć tego gościa, Jude'a Lawa.
EnglishSo I went back to talk to them and tell them what I found out about removing bandages.
Wróciłem powiedzieć im, czego nauczyłem się o zdejmowaniu bandaży.
EnglishThe monkeys entered the market, spent their entire budget and then went back to everyone else.
Małpy szły na targ, wydawały cały budżet, a potem wracały do pozostałych.
EnglishSo the people went back to the polls to determine their own president, not the legal system.
Więc ludzie jeszcze raz poszli na wybory aby wybrać swojego prezydenta, nie system prawny.
EnglishBut in my world -- you know, when I went back to Afghanistan after 23 years, space had expanded.
Ale w moim świecie, kiedy wróciłem do Afganistanu po 23 latach, przestrzeń się rozszerzyła.
EnglishAnd we went back to Cape Town and redesigned the horse completely.
Wróciliśmy do Cape Town i zaprojektowaliśmy konia zupełnie od nowa.
EnglishAnd he went back to them, and they agreed to do another 10.
Więc on poprosił ich, i zgodzili się zapisać dodatkową serię 10 zabiegów.
EnglishSo he went back with him, and did eat bread in his house, and drank water.
I wrócił się z nim, a jadł chleb w domu jego, i pił wodę.
EnglishAnd then you worked out your strategy, and you came and fought the next day, and you went back home again.
Pracowali nad strategią, wracali walczyć kolejnego dnia, potem znowu szli do domów.
EnglishI would climb up the tanks and hop across exposed beams as if I went back in time and became a child again.
Wspinałam się po zbiornikach, przemykałam po belkach, jakbym znowu była dzieckiem.
EnglishWhen Ramón went back to Spain, he had lost his entitlement to unemployment benefit.
Kiedy wrócił do Hiszpanii, utracił prawo do zasiłku.
EnglishYou fought by day, then it was sunset, so everyone went back home.
Walczyło się za dnia, o zachodzie słońca wszyscy szli do domów.
EnglishWe went back 50 years to the 1959/1960 television season.
Cofnęliśmy się o pięćdziesiąt lat do telewizji z przełomu 59/60 roku.
EnglishAnd so I went back and looked through my "Creative Projects" folder, and I happened across the Maltese Falcon.
Przejrzałem ponownie swój folder i natknąłem się na "Sokoła maltańskiego".
EnglishFinally, I went back to them and said, "It's not for starting the company, it's just to make my own work.
Koniec końców wróciłem tam i powiedziałem: "Nie zamierzam zakładać firmy, jedynie robię pracę.

Other dictionary words

English
  • went back to

In the English-Greek dictionary you will find more translations.