"went bankrupt" translation into Polish

EN

"went bankrupt" in Polish

See the example sentences for the use of "went bankrupt" in context.

Context sentences for "went bankrupt" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIceland is not a member of the eurozone and Iceland went bankrupt.
Islandia nie jest członkiem strefy euro, a zbankrutowała.
EnglishHowever, the pension fund then went bankrupt.
Jednakże wówczas fundusz emerytalny zbankrutował.
EnglishWe now hear that in a bank in Carinthia which went bankrupt or was taken over by the state, EU funds were also in circulation.
Słyszymy teraz, że w banku w Karyntii, który zbankrutował, czy też został przejęty przez państwo, obracano również funduszami UE.
English41% of the airlines which went bankrupt between 2005 and 2008 operated regional flights, while 17% were low-cost airlines.
41% linii lotniczych, które ogłosiły upadłość w latach 2005-2008 rokiem obsługiwało loty regionalne, a 17% było tanimi liniami lotniczymi.
EnglishWe have heard here today how cut-price airline SkyEurope went bankrupt during the last holidays, leaving thousands of clients out of pocket.
Była tu mowa, że ostatnio w czasie wakacji zbankrutowały tanie linie SkyEurope, zostawiając tysiące klientów z wykupionymi już biletami.
EnglishLehman Brothers went bankrupt - and the world, stunned, discovered on 15 August 2008 that a bank can go bankrupt.
Tego dnia ogłosił upadłość bank Lehman Brothers - i świat, zdumiony, zatrzymał się w miejscu. W dniu 15 sierpnia 2008 r. okazało się bowiem, że bank może zbankrutować.
EnglishIn this particular case, the passenger suffers the same loss as a passenger who bought a ticket from an airline that subsequently went bankrupt.
W tym konkretnym przypadku pasażer ponosi taką samą stratę, jak pasażer, który zakupił bilet od linii lotniczej, która następnie ogłosiła upadłość.
EnglishWe have been attempting to save the banks since 2008, when Lehman Brothers went bankrupt.
Z naszego punktu widzenia wygląda to tak, że staramy się zaleczyć objawy od 2008 roku - staramy się uratować banki od 2008 roku, kiedy to zbankrutowała firma Lehman Brothers.

Other dictionary words

English
  • went bankrupt

Have a look at the English-Norwegian dictionary by bab.la.