"went his way" translation into Polish

EN

"went his way" in Polish

See the example sentences for the use of "went his way" in context.

Context sentences for "went his way" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him.
Tedy szedł Mardocheusz, i uczynił wszystko, co mu była rozkazała Estera.
EnglishAnd Balaam rose up, and went and returned to his place; and Balak also went his way.
Wstał tedy Balaam i odszedł, a wrócił się na miejsce swoje; także i Balak poszedł w drogę swą.
EnglishThe man believed the word that Jesus spake unto him, and he went his way.
I uwierzył on człowiek mowie, którą mu powiedział Jezus, i poszedł.
EnglishAnd he went his way, publishing throughout the whole city how great things Jesus had done for him.
I odszedł, po wszystkiem mieście opowiadając, jako mu wielkie rzeczy Jezus uczynił.
EnglishSo David went his way, and Saul returned to his place.
Odszedł potem Dawid w drogę swą, a Saul się wrócił na miejsce swoje,.
EnglishBut he passing through the midst of them went his way.
Ale on przeszedłszy przez pośrodek ich, uszedł.
EnglishAnd he went his way, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men marvelled.
Tedy odszedł, i począł opowiadać w dziesięciu miastach, jako mu wielkie rzeczy uczynił Jezus; i dziwowali się wszyscy.
EnglishAnd the prophet Jeremiah went his way.
I poszedł Jeremijasz prorok w drogę swoję.

Other dictionary words

English
  • went his way

Translations into more languages in the bab.la English-Hungarian dictionary.