"went home" translation into Polish

EN

"went home" in Polish

See the example sentences for the use of "went home" in context.

Context sentences for "went home" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI went home, and I know you can't read the details here; that's not important.
Poszedłem do domu, wiem, że nie widzicie szczegółów, to nie jest ważne.
English"No use, went home." (Laughter) "Impossible to follow the damn thing, where's a directory?"
„Bez sensu, idę do domu.” ~~~ (Śmiech) „Nie można ogarnąć tego cholerstwa.
EnglishBut the problem is that, when I left home and went to college, I started missing his commands.
Jednak gdy wyjechałam na studia, zaczęło mi brakować jego poleceń.
EnglishAnd then you worked out your strategy, and you came and fought the next day, and you went back home again.
Pracowali nad strategią, wracali walczyć kolejnego dnia, potem znowu szli do domów.
EnglishYou fought by day, then it was sunset, so everyone went back home.
Walczyło się za dnia, o zachodzie słońca wszyscy szli do domów.
EnglishAnd he went home and says, "I know how to fix this."
Napisał system Tierra, który uważam za jeden z pierwszych sztucznych żywych systemów.
EnglishAnd I went back home and I said, "Daddy, I don't know who I am.
Wróciłam do domu i oznajmiłam: Tato, nie wiem kim jestem.
EnglishAnd I went home, and, because the pain in my chest ached so much, I thought, "I'll go out for a run."
Udałam się do domu, ponieważ ból w klatce piersiowej bardzo mi doskwierał pomyślałam: "Wybiorę się pobiegać.
EnglishWhen the bomb people went home, he was allowed in there.
Maszyna pracowała całą noc, wykonując jego programy.
EnglishAnd they caught smallpox in the one remaining place that had smallpox, and they went home to die.
I oni zarazili sie ospa w jednym z miejsc, w którym jeszcze byly pozostalosci ospy, i oni wrocili do domu aby umrzec.
EnglishAnd Saul went home; but David and his men gat them up unto the stronghold.
EnglishAnd I went home, and I told my sister Christine.
Wróciłam do domu i powiedziałam siostrze, Christine.
EnglishAnd we didn't even have -- we just had to tag the animal and then we went home and you know, sat at our desks.
Nawet nie musimy -- wystarczy że oznakujemy zwierzę, a potem jedziemy do domu i wiecie, siedzimy przy biurkach.
EnglishNevertheless Haman refrained himself, and went home; and he sent and fetched his friends and Zeresh his wife.
Wszakże zatrzymał się Haman, aż przyszedł do domu swego, a posławszy wezwał przyjaciół swoich, i Zeres, żony swej.
EnglishTake it home. ~~~ Went on until a new rabbi came.
Działo się tak dopóki nie przyszedł nowy rabin.
EnglishWe went to Home Depot well over a hundred times.
Byliśmy w Home Depot dużo ponad 100 razy.
EnglishAnyway, I went home that night. I thought about it.
Dosłownie spędzała mi sen z powiek.
English(Laughter) And then I went home that night, and I had an even larger emotional meltdown, which I'll say more about in a minute.
(Śmiech) No i poszłam do domu tego wieczoru i się już zupełnie załamałam, o czym jeszcze za chwilę opowiem.
EnglishEverywhere I went, I felt at home.
Dokądkolwiek poszedłem, czułem się jak w domu.
EnglishShe got cranky and just went home.
Wkurzyła się i po prostu poszła do domu.

Other dictionary words

English
  • went home

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Dutch dictionary.