"went looking for" translation into Polish

EN

"went looking for" in Polish

See the example sentences for the use of "went looking for" in context.

Context sentences for "went looking for" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I went looking for chicken. ~~~ Finally found a cow -- and did find chicken.
Zaczęłam szukać kurczaka, a znalazłam krowę, i kurczaka też.
EnglishWoman: Everywhere I went looking for work, they said no, what use do we have for a blind woman?
Kobieta: Gdziekolwiek nie poszłam za pracą, odmawiano mi, cóż za pożytek mielibyśmy z niewidomej?
EnglishSo I went looking for contacts in St. Petersburg, and through a long road, we eventually found this one particular website.
Było trudno, ale znaleźliśmy stronę. ~~~ Było trudno, ale znaleźliśmy stronę.
EnglishAnd so, we went looking for such things.
Zastanawiałem się, czy jesteśmy w stanie znaleźć substancję lub proces, który wywołałby w nas taki sam stan?
EnglishI went looking for a farm where these ideas about looking at things from the species' point of view are actually implemented, and I found it in a man.
Szukałem gospodarstwa, gdzie te pomysły o patrzeniu na rzeczy z perspektywy roślin i zwierząt byłyby stosowane. ~~~ Znalazłem tego człowieka.
EnglishAnd after that, my mother believed that it was fate, or curses -- she went looking through all the reasons in the universe why this would have happened.
Po tym moja matka uwierzyła, że to było przeznaczenie albo klątwa - starała się odnaleźć wszystkie możliwe powody we wszechświecie, czemu tak miało być.
EnglishI myself when I went looking into this report was very much tempted to argue for harmonisation and to argue for compulsory legal expenses insurance across the European Union.
Ja sam, badając to sprawozdanie, odczułem silną pokusę, aby opowiedzieć się za ujednoliceniem i za obowiązkowym ubezpieczeniem ochrony prawnej dla Unii Europejskiej.

Other dictionary words

English
  • went looking for

Search for more words in the English-Thai dictionary.